นครศรีธรรมราช - เมืองคอนพบแล้ว 68 คลัสเตอร์ เลื่อนเปิดเรียน 1 พ.ย. 64 เข้มจัดกิจกรรมไม่เกิน 50 คน สถิติผู้ป่วยอยู่ในลำดับที่ 37 ของประเทศ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

1 กันยายน 2564 นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช มีสถิติผู้ป่วยอยู่ในลำดับที่ 37 ของประเทศ พบการแพร่ระบาดรอบ 14 วัน เป็นคลัสเตอร์ 5 คนขึ้นไปจำนวน 68 คลัสเตอร์ ในระหว่างวันที่ 24 - 30 ส.ค.64 พบการกระจายในชุมชนมากขึ้น และมี 20 คลัสเตอร์ ที่ยังไม่สามารถควบคุมให้สงบลงได้ในระยะ 14 วัน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มตลาดและร้านค้า ยังมีผู้ป่วยที่ไม่สามารถหาแหล่งโรคได้ จึงคาดว่าน่าจะมีการติดเชื้อในชุมชนมาก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 สิงหาคม 2564 จังหวัดนครศรีธรรมราช รวม 7,880 ราย รักษาหาย 6,322 ราย เสียชีวิตสะสม 60 ราย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ สำหรับวันที่ 31 สิงหาคม 2564 มี ยอดผู้ป่วยทั้งสิ้น 2,029 ราย เป็นผู้ป่วยในจังหวัด 1,464 คน รับจากต่างจังหวัด 565 คน สำหรับเตียง ยอด ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564 มีจำนวน 3135 เตียง ครองเตียง 1599 เตียง ว่าง 1,536 เตียง

ด้านการบริหารวัคซีน ได้ฉีดวัคซีนสะลม 292,347 คน เป็นการฉีดเข็มแรก 292,347 คน ฉีดเข็มที่ 2 106,547 คน และ ฉีดบู้สเตอร์ 11,997 คน โดยกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และด่านหน้าฉีดครบ 100 % ส่วนวัคซีนที่ได้รับมาใหม่กำหนดให้กลุ่มเป้าหมายที่คณะกรรมการโรคติดต่อได้อนุมัติไว้เดิม และเพิ่มกลุ่มเป้าหมายพิเศษ อายุ 16 - 18 ปี ซึ่งเป็นผู้มีโรคประจำตัว 7 โรค ที่ต้องฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เท่านั้น เปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ และโรงพยาบาลใกล้บ้าน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เมืองคอนติดเชื้อพุ่ง 194 ราย พบแล้ว 68 คลัสเตอร์ เมืองคอนติดเชื้อพุ่ง 194 ราย พบแล้ว 68 คลัสเตอร์
 

สำหรับวัคซีนชิโนฟาร์ม ของ อบจ.นครศรีธรรมราช จำนวน 3,800 คน มีการฉีดให้ประชาชนที่ลงทะเบียนไปแล้ว แต่มีผู้ไม่มาฉีด 500 คน จึงขอนำวัคซีนดังกล่าวมาฉีกให้กับกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดทั้ง 5 กลุ่ม ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนต่อไป นอกจากนั้นที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวัคซีนให้เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จำนวน 1,000 คน ซึ่งจะจัดสรรให้เมื่อจังหวัดฯ ได้รับการจัดสรรวัคซีนมาเพียงพอ โดยเทศบาลจะนำไปฉีดให้กับแม่ค้าในตลาดเขตเทศบาลฯ จำนวน 19 ตลาด ผู้ค้าประมาณ 4,400 คน เฉพาะตลาดคูขวางมีมากถึง 1,331 แผง ผู้ค้าต้องฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม เทศบาลทำพาสปอร์ต ให้ร้านค้า และมีการสุ่มตรวจ ATK 10% ทุกสัปดาห์

ส่วนโครงการคนคอนรวมใจสู้ภัยโควิด (หมู่บ้านสีฟ้าสู้ภัยโควิด) อำเภอต่างๆ มีการขับเคลื่อนการดำเนินงาน เช่นการเพราะพันธ์กล้า และปลูกฟ้าทะลายโจร การส่งเสริมการใช้สมุนไพรในพื้นที่ โดยสรุปผล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2564 พบ หมู่บ้านสีฟ้า 1,214 หมู่บ้าน/ชุมชน ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 2 หมู่บ้านชุมชน หมู่บ้านสีเหลือง 188 หมู่บ้านชุมชน ลดลง 3 หมู่บ้าน/ชุมชน ส่วนหมู่บ้านสีแดง เพิ่มขึ้น 5 หมู่บ้านชุมชน รวมเป็น 259 หมู่บ้านชุมชน และพบว่ามีอำเภอที่มีหมู่บ้านชุมชนสีฟ้าเกินกว่า 70 % จำนวน 14 อำเภอ

เมืองคอนติดเชื้อพุ่ง 194 ราย พบแล้ว 68 คลัสเตอร์ เมืองคอนติดเชื้อพุ่ง 194 ราย พบแล้ว 68 คลัสเตอร์
 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เผยอีกว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดมติมาตรการเพิ่มเติม กำหนดกิจกรรมจากเดิมไม่เกิน 20 คน ขยายเป็นไม่เกิน 50 คน ส่วนโรงเรียนเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2 วันที่ 1 พ.ย.64 และอนุญาตให้เปิดสอบสำหรับหน่วยงานที่มีการวางมาตรการ DMHTTA และให้มีการแข่งขันฟุตบอล นครศรียูไนเต็ด ซึ่งเป็นการแข่งเหย้าเยือน ระหว่างวันที่ 4 กันยายน 2564 – 27 กุมภาพันธ์ 2565 แต่กำหนดไม่ให้มีผู้ชมในสนาม

เมืองคอนติดเชื้อพุ่ง 194 ราย พบแล้ว 68 คลัสเตอร์

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรสโควิด -19 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วันที่ 1 ก.ย.64 พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่ม 194 คน เป็นผู้ป่วยในจังหวัดจำนวน 185 คน และผู้ป่วยคืนถิ่น 9 คน ทำให้ยอดสะสมผู้ป่วยรวม 8,074 คน ส่วนผู้เสียชีวิตสะสมรวม 60 คน

ภาพ/ข่าว โดย:
ชชาดล เจริญพงศ์ จ.นครศรีธรรมราช