นครศรีธรรมราช - องค์กรท้องถิ่นอำเภอพระพรหม จับมือท้องถิ่นเครือข่าย หารือเตรียมสร้างเตาเผาขยะไร้มลพิษกำจัดขยะติดเชื้อ โครงการจัดการขยะชุมชนแบบยั่งยืน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

25 สิงหาคม 2564  ที่อาคารเทศบาลตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช นายพยงค์ สงวนถ้อย นายกเทศมนตรีตำบลนาสาร พร้อมด้วยนายแพทย์ พิศาล ถาวรวงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระพรหม ผู้แทนจากสำนัก/กอง/ฝ่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอพระพรหม และอำเภอใกล้เคียง ร่วมรับชมการสาธิตกระบวนการกำจัดขยะติดเชื้อและขยะมูลฝอย ซึ่งบริษัท กรีนเชฟ 2020 จำกัด ได้นำโมบายเคลื่อนที่มาเปิดสาธิตถึงกระบวนการกำจัดขยะติดเชื้อและขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชุมชน ตามโครงการจัดการขยะชุมชนแบบยั่งยืน เตาเผาขยะไร้มลพิษระบบใหม่

องค์กรท้องถิ่นเมืองคอนหารือเตรียมสร้างเตาเผาขยะติดเชื้อไร้มลพิษ องค์กรท้องถิ่นเมืองคอนหารือเตรียมสร้างเตาเผาขยะติดเชื้อไร้มลพิษ
 

นายพยงค์ สงวนถ้อย นายกเทศมนตรีตำบลนาสาร กล่าวว่า การจัดโครงการจัดการขยะชุมชนแบบยั่งยืน เป็นแนวคิดในการบริหารจัดการขยะ และการกำจัดขยะติดเชื้อที่เกิดขึ้นในพื้นที่ หลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ซึ่งในแต่ละครัวเรือนมีขยะติดเชื้อ ขยะปนเปื้อน ทั้งหน้ากากอนามัย และสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวต่างๆ ที่จำเป็นต้องได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธีเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ชุมชน และสังคม ทั้งนี้ในแต่ละวันทางเทศบาลตำบลนาสารจะมีค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะเฉลี่ย 1 แสนบาทต่อเดือน โดยแนวคิดดังกล่าวได้รับการตอบรับจากท้องถิ่นต่างๆ จึงได้ให้ผู้เชี่ยวชาญมานำเสนอในขั้นตอนกระบวนการกำจัดขยะดังกล่าว เพื่อประกอบในการคิดหาแนวทางดำเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ต่อไป

องค์กรท้องถิ่นเมืองคอนหารือเตรียมสร้างเตาเผาขยะติดเชื้อไร้มลพิษ องค์กรท้องถิ่นเมืองคอนหารือเตรียมสร้างเตาเผาขยะติดเชื้อไร้มลพิษ
 

องค์กรท้องถิ่นเมืองคอนหารือเตรียมสร้างเตาเผาขยะติดเชื้อไร้มลพิษ

ขณะที่ นายแพทย์ พิศาล ถาวรวงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระพรหม กล่าวว่าโรงพยาบาลพระพรหม ได้เปิดเป็นโรงพยาบาลสนามในลำดับต้นๆ ของจังหวัดที่ได้เปิดรับรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 รวมทั้งยังมีภารกิจในการตรวจดูแลรักษาผู้ป่วยทั่วไปด้วย โดยในแต่ละวันจะมีปริมาณขยะติดเชื้อและขยะที่ต้องกำจัดเฉลี่ย 100 กิโลกรัมต่อวัน ซึ่งในส่วนของขยะติดเชื้อจะส่งไปกำจัดตามกระบวนการ ณ โรงกำจัดขยะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในอัตรากิโลกรัมละ 20 บาท สำหรับในการนำเสนอกระบวนการกำจัดขยะติดเชื้อและขยะจากชุมชน ของบริษัทกรีนเชฟ 2020 จำกัด ในครั้งนี้ นายประมุข เวชสกล ผู้บริหารโรงงานกรีนเชฟ 2020 จำกัด กล่าวว่าโครงการจัดการขยะชุมชนแบบยั่งยืน มีวิธีการใช้งานเตา คือ ปิดประตูเตาชั้นล่าง และเปิดช่องลมให้สุด ,ใช้ขยะแห้ง เช่น เศษไม้ กระดาษ พลาสติกแห้ง ในการจุดสตาร์ทอุ่นเตาจะใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที ,ปิดช่องลมของประตูชั้นล่าง และทำการทยอยเติมขยะแห้งหรือขยะที่มี ความชื้นไม่เกิน 10% จนเตาสะสมอุณหภูมิประมาณ 800-900 องศาเซลเชียส จะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง และทำการเติมขยะตามปกติโดยมีความชื้นของขยะไม่เกิน 40% อย่างต่อเนื่องให้อยู่ในช่วงระหว่างปากของตะแกรงจะทำให้ระบบของเตาทำงานอย่างสมบูรณ์ตลอดการเผา ซึ่งสังเกตได้จากปลายปล่องจะไม่มีควันออกและเปลวไฟสะอาดไม่มีควันเขม่าปนออกมา

องค์กรท้องถิ่นเมืองคอนหารือเตรียมสร้างเตาเผาขยะติดเชื้อไร้มลพิษ

ภาพ/ข่าว โดย:
ชชาดล  เจริญพงศ์ จ.นครศรีธรรมราช

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด