นครศรีธรรมราช - เมืองคอนติดเชื้อเพิ่ม 215 พบคลัสเตอร์ใหม่ ร้านหมาล่า – ชาบู เร่งฉีดวัคซีนเชิงรุกถึงบ้านผู้ป่วยติดเตียง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

26 สิงหาคม 2564  นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เผยถึงการขับเคลื่อนโครงการ " คนคอนรวมใจสู้ภัยโควิด" (หมู่บ้านสีฟ้าสู้ภัยโควิด) ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช Kick Off เปิดตัวโครงการ "คนคอนรวมใจสู้ภัยโควิด" (หมู่บ้านสีฟ้าสู้ภัยโควิด) เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 มีเป้าหมายดำเนินการในทึกหมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 23 อำเภอ 169 ตำบล 1661 หมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคด้วยตนเอง ประชาชนมีทางเลือกในการสร้างความปลอดภัยให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเอง ตามวิถีทางที่หมู่บ้าน/ชุมชน กำหนด ส่งเสริมสนับสนุนให้มีหมู่บ้าน/ชุมชนที่ปลอดภัยจากโรคมากขึ้น เข้าถึงระบบการรักษาที่รวดเร็ว และทุกภาคส่วนได้รวมพลังกันสร้างความเข้มแข็งให้หมู่บ้าน/ชุมชน ตั้งป้าหมายเพิ่มและสร้างความเข้มแข็งให้พื้นที่สีฟ้า/หมู่บ้านสีฟ้า ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 ลดพื้นที่สีแดงและสีเหลือให้เป็นศูนย์ ภายใน 30 วัน

คลัสเตอร์หมาล่า-ชาบูโผล่เมืองคอน เร่งฉีดวัคซีนผู้ป่วยติดเตียง

ทั้งนี้หมู่บ้านสีฟ้าสู้ภัยโควิด อยู่ภายใต้การใช้แพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก เพื่อขับเคลื่อนการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคด้วยตนเอง ตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข โดยมีการใช้เทคโนโลยีและความคิดคนรุ่นใหม่เข้ามาช่วยในการสู้ภัยโควิด อย่างไรก็ตามสถิติเปรียบเทียบระหว่างวันที่ 12 สิงหาคม 2564 กับวันที่ 19 สิงหาคม 2564 พบหมู่บ้านสีฟ้าสู้โควิด ลดลง ส่วนหมู่บ้านสีเหลืองและสีแดงเพิ่มขึ้น โดยวันที่ 19 สิงหาคม 2564 มีหมู่บ้านสีฟ้า จำนวน 1,216 หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 73.21 หมู่บ้านสีเหลือง 191 หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 11.50 และหมู่บ้านสีแดง 254 หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 15.29

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า การคัดกรองและค้นหาผู้ป่วยเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้น ทุกพื้นที่จะต้องมีศูนย์คัดกรอง / LQ / CI / และ โรงพยาบาลสนาม ซึ่งจะช่วยในการค้นหาผู้ป่วยได้เร็วขึ้น ในส่วนของการใช้สมุนไพร เพื่อการป้องกัน จะต้องเป็นไปตามตำรับยามาตรฐาน และเป็นไปตามคำสั่งแพทย์ พร้อมบันทึกข้อมูล ส่วนการรับประทานเพื่อการป้องกันทั่วไป เช่นการผสมในอาหาร เครื่องดื่ม ประชาชนสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง ซึ่งนอกจากเป็นไปตามวิถีชีวิตปกติแล้ว ยังสามารถหาข้อมูล"กินอย่างไร เสริมภมิ ต้านโควิด" ได้จากกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สสจ.นครศรีธรรมราช รวมทั้งการติดธงหมู่บ้านสีฟ้า ในหมู่บ้าน/ชุมชนที่ปลอดโควิดมาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน นอกจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ยังได้สั่งการให้ทุกอำเภอได้มีการประชุมคณะทำงานเพื่อการขับเคลื่อนในระดับตำบล พร้อมการค้นหาเอกลักษณ์ของตนเอง ค้นหาแพทย์แผนไทย แพทย์สมุนไพรในพื้นที่ร่วมขับเคลื่อนในทุกตำบล และเสนอชื่อ 1 รายเป็นตัวแทนจากอำเภอเพื่อเข้ามาเป็นคณะทำงานเครือข่ายฯ รวมทั้ง ให้ทุกอำเภอจัดกิจกรรม รวมใจสู้ภัยโควิด อย่างน้อยอำเภอละ 1 กิจกรรม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 กันยายน 2564 เพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่

คลัสเตอร์หมาล่า-ชาบูโผล่เมืองคอน เร่งฉีดวัคซีนผู้ป่วยติดเตียง

ขณะนายแพทย์จรัสพงษ์ สุขกรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เผยสถานการณ์พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นวันนี้ (26 ส.ค.)จำนวน 215 ราย เป็นผู้ป่วยในจังหวัด 200 ราย และผู้ป่วยคืนถิ่น 15 ราย ในจำนวนนี้เป็นคลัสเตอร์ใหม่ ร้านหมาล่า – ชาบู หน้าโลตัส ท่าแพ อ.เมือง พบผู้ติดเชื้อจำนวน 25 คน ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมรวม 7,150 ราย และผู้เสียชีวิตสะสมรวม 55 ราย

 

อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่เร่งฉีดวัคซีนให้กลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง 7 โรค และกลุ่มสตรีมีครรภ์ โดยฉีดวัคซีนแก่กลุ่มเสี่ยงและบุคลากรด่านหน้าแล้วกว่า 400,000 โด๊ส ในจำนวนนี้เป็นการฉีดวัคซีนเข็มแรกจำนวน 271,528 โด๊ส วัคซีนเข็มสอง จำนวน 81478 โด๊ส และวัคซีนเข็มสาม จำนวน 11,535 โด๊ส ขณะที่ตัวเลขการจองฉีดวัคซีนมีจำนวน 488,278 ราย อย่างไรก็ตามคาดว่าจะสามารถดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มประชาชนทั่วไปที่ได้ลงจองฉีดวัคซีนไว้แล้วได้ ภายในกลางเดือนกันยายน 2564นี้

คลัสเตอร์หมาล่า-ชาบูโผล่เมืองคอน เร่งฉีดวัคซีนผู้ป่วยติดเตียง

ขณะที่กองบัญชาการช่วยรบที่ 4 ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช และสาธารณสุขอำเภอทุ่งสง เร่งลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป ถึงที่บ้านใน อ.ทุ่งสงจำนวน 60 ครัวเรือนรวม 120 คน สร้างความดีใจให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงเป็นอย่างมาก

 
ภาพ/ข่าว โดย:
ชชาดล เจริญพงศ์  จ.นครศรีธรรมราช