ประธานวุฒิสภา ยืนยัน ส.ว. ยังไม่หารือกำหนดทิศทางการลงมติการแก้ไขรัฐธรรมนูญ วาระ 3 ย้ำขอดูการพิจารณาวันนี้ก่อน

24 สิงหาคม 2564 นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา กล่าวถึงการประชุมร่วมรัฐสภา ว่า วันนี้ (24 ส.ค.) จะพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวกับยาเสพติด ทั้ง 3 ฉบับให้เสร็จ คือ ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด และร่างพ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด จากนั้นจะพิจารณาร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ส่วนการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม ก็เพื่อขอความเห็นชอบกับการแก้ไขมาตราต่างๆ ในวาระ 2 แต่การพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพิ่มเติมนี้ต่างกับการพิจารณา พ.ร.บ. คือ เมื่อพิจารณาวาระ 2 แล้ว จะต้องเว้นระยะ 15 วัน ก่อนลงมติในวาระ 3 ได้ ขณะเดียวกัน ส.ว.ยังไม่ได้หารือถึงการลงมติวาระ 3 มีเพียงหารือถึงการเสนอญัตติตีความของพรรคก้าวไกลเท่านั้น

 

ขณะเดียวกัน พรรคก้าวไกลได้เสนอญัตติให้ที่ประชุมรัฐสภาตีความข้อบังคับรัฐสภา ว่า จะดำเนินการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญได้แค่ไหน อย่างไร ซึ่งเมื่อเสนอมาก็ควรพิจารณาก่อน จากนั้นถึงจะพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข ทั้งนี้ ยังไม่สามารถประมาณการณ์ได้ว่า การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญจะใช้เวลานานเท่าไหร่ เนื่องจากสมาชิกห่วงเกี่ยวกับองค์ประชุม โดยต้องพูดคุยกันว่าอาจจะยืดการพิจารณาออกไปอีก 1 วัน

 

ทั้งนี้ ในการอภิปรายของสมาชิก หากกรรมาธิการ (กมธ.) เห็นด้วยก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพราะเป็นเรื่องปกติ แต่ส่วนใหญ่จะยืนตามที่ได้พิจารณาในชั้นกมธ. ส่วนที่มีกมธ.เตรียมเสนอตัด 2 ประเด็น ขอให้กมธ. พิจารณาให้ได้ข้อสรุปก่อน และเสนอขอความเห็นชอบในที่ประชุมรัฐสภา หากสมาชิกของรัฐสภาไม่เห็น ด้วยก็เสนอให้มีการแก้ไขได้