“ชวน” เผย ยังไม่มีเปลี่ยนเนื้อหาร่างแก้ไข รธน. หลังไพบูลย์” เตรียมเสนอถอน 2 ประเด็น ชี้ หากเปลี่ยนแปลงต้องขออนุมัติจากรัฐสภาก่อน ระบุ ขณะนี้ยังมีแค่การขอแก้ไขข้อความเพียงบรรทัดเดียว วันนี้จะพิจารณาร่างกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้จบ

วันนี้ (24 ส.ค.64) นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กล่าวถึงกรณีที่นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่...) พ.ศ....  ( แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และมาตรา 91 ว่าด้วยระบบเลือกตั้ง) รัฐสภา นัดประชุมด่วน เพื่อทบทวนเนื้อหาของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยขอถอนมาตรา 85 ระยะเวลาให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ภายใน 30 วัน และ ส่วนของบทเฉพาะกาล มาตราว่าด้วยการกำหนดระยะเวลาให้รัฐสภาตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. ภายใน 120 วัน โดยนายชวน ระบุว่า ขณะนี้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญยังเหมือนเดิมตามที่กรรมาธิการส่งมา แต่หากเปลี่ยนแปลงก็ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมรัฐสภาก่อน ขณะนี้ยังมีแค่การขอแก้ไขข้อความเพียงบรรทัดเดียว ซึ่งในวันนี้ จะพิจารณาร่างกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้แล้วเสร็จ