"วิษณุ เครืองาม" ยอมรับไม่ทราบจะนำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญถูกตีตกวาระแรก กลับมาในชั้นแปรญัตติอีกครั้ง เกินกว่าหลักการหรือไม่ ย้ำเป็นเรื่องของสภาฯ ชี้ถ้าตันยื่นศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

6 สิงหาคม 2564 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กรณีความเห็นต่างเกี่ยวกับบทบัญญัติที่รัฐสภาตีตกชั้นรับหลักการวาระแรก ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาพิจารณาอีกครั้งในชั้นแปรญัตติ ทำได้หรือไม่นั้น ส่วนตัวไม่ทราบ เพราะเป็นเรื่องของสภาฯ ที่เกี่ยวกับข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ข้อที่ 124 ที่ระบุไว้ว่า จะพิจารณาแปรญัตติเกินกว่าหลักการไม่ได้ ยกเว้นมีความจำเป็นเกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งก็อยู่ที่จะตีความกันอย่างไร 

 

ส่วนข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ข้อที่ 124 วรรคท้าย ระบุว่า การแปรญัตติเพิ่มมาตราขึ้นใหม่ หรือตัดทอน หรือแก้ไขมาตราเดิม ต้องไม่ขัดกับหลักการ แห่งร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม "เว้นแต่การแก้ไขเพิ่มเติมมาตราที่เกี่ยวเนื่องกับหลักการนั้น"

 

 

ทั้งนี้ หากมีการอ้างเหตุผลว่า ญัตติที่แปรเข้ามาใหม่ซึ่งความคล้ายกับญัตติที่ตกไป เช่น ของเพื่อไทย และพลังประชารัฐ มีความเกี่ยวเนื่องกับญัตติที่กำลังพิจารณาอยู่ นายวิษณุ กล่าวว่า การตีความข้อบังคับ เป็นอำนาจของสภาฯ หากอ้างว่าเกี่ยวเนื่องกัน ก็สามารถทำได้ หากอีกฝ่ายไม่เห็นด้วยก็คัดค้าน และให้โหวตกัน เมื่อผ่านไปแล้ว หากใครสงสัยอะไร ด่านสุดท้ายก็สามารถยื่นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญได้

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด