รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงภัยภาคใต้ เฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัย 23-25 พ.ย.นี้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 11 ( ปภ. เขต 11) สุราษฎร์ธานี นายชยันต์ เมืองสง รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประชุมร่วมกับ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนราชการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นคณะทำงานด้านอำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้า ในพื้นที่เสี่ยงภัยภาคใต้ ครั้งที่ 1/2564  
                  สทนช.เตือนภาคใต้23-25พ.ย.เฝ้าระวังน้ำท่วม
โดยเป็นการประชุมผ่านระบบทางไกลร่วมกับส่วนกลาง เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานของศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่ภาคใต้ และติดตามสภาพภูมิอากาศ สถานการณ์น้ำ สถานการณ์อุทกภัย และการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น

 

เนื่องจากขณะนี้หลายพื้นที่ของภาคใต้ประสบอุทกภัย ส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ 

โดยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าภาคใต้ เพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อบริหารจัดการน้ำ ทั้งการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ การวิเคราะห์ประเมิน  การคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ การแจ้งเตือน การประสานงาน การประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

 

นายวิชวุทย์ จินโต กล่าวว่า จังหวัดได้ออกประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก ดินถล่ม น้ำล้นอ่างเก็บน้ำ และน้ำล้นตลิ่ง ในช่วงระหว่างวันที่ 23 – 25 พ.ย.64 

สทนช.เตือนภาคใต้23-25พ.ย.เฝ้าระวังน้ำท่วม
โดยแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ที่ราบลุ่ม ที่ลาดเชิงเขา ใกล้ทางน้ำไหลผ่าน เฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศ  สถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง

 

ให้ระมัดระวังปริมาณฝนที่เพิ่มมากขึ้น และปริมาณน้ำสะสมที่อาจเป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำลันตลิ่ง และดินถล่มในห้วงวัน เวลา ดังกล่าว  
                     สทนช.เตือนภาคใต้23-25พ.ย.เฝ้าระวังน้ำท่วม

ให้อุทยานแห่งชาติ ในพื้นที่ทุกแห่ง หรือสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นน้ำตก ถ้ำ จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด  ถ้าสถานการณ์วิกฤติ ให้ดำเนินการปิดหรือห้ามเข้าโดยเด็ดขาด

สทนช.เตือนภาคใต้23-25พ.ย.เฝ้าระวังน้ำท่วม
 นอกจากนี้ให้เตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุ ทรัพยากรกู้ภัย เครื่องจักรกล กำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงานอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ภาพ/ข่าว : สุวรรณี บัณฑิศักดิ์ จ.สุราษฎร์ธานี