svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ภูมิใจไทย-ประชาธิปัตย์ แนะแบ่งเขตเลือกตั้งเขต 7 เขต 8 สงขลา ใหม่

ส.ส.สงขลา ภูมิใจไทย-ประชาธิปัตย์ ร่อนหนังสือถึง กกต. แนะแบ่งเขตเลือกตั้งเขต 7 เขต 8 สงขลา ใหม่ หลังมีประกาศจำนวนราษฎรทั่วประเทศ

6 มกราคม 2566 นายณัฎฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ ส.ส.สงขลา พรรคภูมิใจไทย เปิดเผยว่า ตนเอง และ พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาราเร่ ส.ส. สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ ได้ส่งหนังสือถึงนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสงขลา ภายหลังที่รัฐธรรมนูญ ปี 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ทำให้จำนวน ส.ส. สงขลา เพิ่มขึ้นเป็น 9 เขตเลือกตั้ง ทำให้ต้องมีการแบ่งเขตเลือกตั้งกันใหม่ โดยอ้างอิงจากจำนวนประชากร วันที่ 31 ธันวาคม ก่อนปีการเลือกตั้ง

ทั้งนี้ บริบทของจังหวัดสงขลา 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย มีพื้นที่ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เป็น 2 พหุวัฒนธรรม จึงเสนอให้แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ ดังนี้ เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอเทพา (เฉพาะตำบลลำไพล ตำบลวังใหญ่) และ เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอจะนะ และอำเภอเทพา (ยกเว้นตำบลลำไพล และตำบลวังใหญ่)