svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"เลือกตั้ง66" มหาดไทย"ประกาศจำนวนราษฎรทั่วประเทศพบ กทม. มากสุด 5 ล้านคน

05 มกราคม 2566
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

เตรียมพร้อม! "เลือกตั้ง 66" แมนรัตน์ รัตนสุคนธ์  อธิบดีปค. ในฐานะ ผอ.ทะเบียนกลาง ลงนาม ประกาศจำนวนราษฎรทั่วประเทศ พบมีประชากร กว่า 66 ล้านคน กทม.มากที่สุดกว่า 5 ล้านคน ชงกกต.พร้อมแบ่งเขตเลือกตั้ง

5 มกราคม 2566  "นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์" อธิบดีกรมการปกครอง ในฐานะ ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง ได้ลงนามประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามมาตรา 45 พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร 2534 ประกาศจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรแยกเป็น "กรุงเทพมหานคร" และจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้ 
"เลือกตั้ง66" มหาดไทย"ประกาศจำนวนราษฎรทั่วประเทศพบ กทม. มากสุด 5 ล้านคน

โดยพบว่าทั่วประเทศมีจำนวนราษฎร รวมทั้งสิ้น จำนวน 66,090,475 คน  เป็นสัญชาติไทย จำนวน 65,106,481 คน แบ่งเป็นชาย จำนวน 31,755,072 คน หญิง จำนวน 33,351,449 คน

"เลือกตั้ง66" มหาดไทย"ประกาศจำนวนราษฎรทั่วประเทศพบ กทม. มากสุด 5 ล้านคน

นอกจากนี้ จำนวนราษฎรไม่ได้สัญชาติไทย 983,994 คน แบ่งเป็นชาย 515,583 คน หญิง 468,411 คน โดยกรุงเทพมหานคร  มีจำนวนราษฎรมากที่สุด 5,494,936 คน

"เลือกตั้ง66" มหาดไทย"ประกาศจำนวนราษฎรทั่วประเทศพบ กทม. มากสุด 5 ล้านคน
 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามมาตรา 45 พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร 2534 ประกาศจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร  ยังจะเป็นข้อมูลที่นำเสนอสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อดำเนินการพิจารณาจัดการแบ่งเขต"เลือกตั้ง 66" ตามสัดส่วนจำนวนราษฎรในแต่ละพื้นที่ต่อไป 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

logoline