svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ข่าวทั่วไทย

ท่าอากาศยานอุบลฯ เตือนจุดบั้งไฟต้องขออนุญาต ห้ามสูงถึงระดับเพดานการบิน

4 จังหวัดอีสานตอนล่าง ขออนุญาตจุดบั้งไฟ 4.2 พันลูก ท่าอากาศยานอุบลฯ เตือนอย่าพัฒนาให้สูงถึงระดับเพดานการบิน เพราะอันตรายมาก

17 พฤษภาคม 2567 ว่าที่ร้อยตรี อัธยา ลาภมาก ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอุบลราชธานี กล่าวว่า การจุดบั้งไฟในพื้นที่รับผิดชอบของท่าอากาศยานอุบลราชธานี 4 จังหวัดอีสานตอนล่าง มีการขออนุญาตจุดบั้งไฟเข้ามาทั้งสิ้น 236 คำขอ จำนวนบั้งไฟที่จุด 4,267 ลูก มากที่สุดคือจังหวัดยโสธร ขออนุญาตจุดกว่า 2,500 ลูก รองลงมาเป็นจังหวัดศรีสะเกษกว่า 890 ลูก

ส่วนมาตรการป้องกันที่ทำทุกปี จะมีการออกหนังสือแจ้งไปยังจังหวัดที่รับผิดชอบให้ผู้จัดงานขออนุญาตจุดบั้งไฟต่อนายอำเภอแต่ละท้องที่ เพื่ออำเภอจะได้ส่งข้อมูลมาให้ทางสนามบินทราบ แล้วแจ้งเตือนไปยังนักบินทราบ เพื่อระวังป้องกัน และผู้ขออนุญาตจุดบั้งไฟ จะต้องมีผู้ประสานงานแจ้งให้หอบังคับการบินทราบเส้นทางการจุด จุดเวลาเท่าใดจนไปถึงเวลาเลิกจุดบั้งไฟ

ท่าอากาศยานอุบลฯ เตือนจุดบั้งไฟต้องขออนุญาต ห้ามสูงถึงระดับเพดานการบิน

สำหรับการจุดบั้งไฟโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นเรื่องอันตราย เพราะทางหอบังคับการบินไม่รู้ว่าบริเวณที่จุดเป็นเส้นทางการบินหรือไม่ และมีการจุดให้มีความสูงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเครื่องบิน ดังนั้นผู้จัดงานต้องขออนุญาตทางอำเภอให้ถูกต้อง เพื่ออำเภอจะได้แจ้งมายังสนามบิน แล้วสนามบินก็แจ้งให้นักบินทราบว่า บริเวณนี้มีการขออนุญาตจุดบั้งไฟ

ทั้งนี้ ไม่ควรจุดโดยไม่ได้รับอนุญาต เพราะก่อให้เกิดอันตรายได้ แล้วถ้ายิ่งจุดให้บั้งไฟขึ้นสูงมากเท่าใด ก็ยิ่งก่อให้เกิดอันตราย จึงอยากให้จุดตามประเพณีและจุดในขนาดที่ทางการกำหนด อย่าพัฒนาให้บั้งไฟสูงขึ้นไปถึงระยะเพดานการบินของเครื่องบินจะเป็นอันตรายต่อเครื่องบินมาก

 

ด้าน นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวถึงการดูแลการจุดบั้งไฟของจังหวัดมีหนังสือแจ้งไปยังนายอำเภอทุกท้องที่ ให้กวดขันไม่ให้มีการลักลอบจุดบั้งไฟ เพื่อเล่นการพนันโดยเด็ดขาด การอนุญาตให้ทำได้ตามประเพณีหมู่บ้านละ 1 วัน ในช่วงเดือนหก และให้จุดได้ระหว่างเวลา 09.00 - 17.00 น. หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

และจากการสอบถามไปยังหอบังคับการบินอุบลราชธานี บั้งไฟที่นักบินพบเห็นในวันที่ 16 พฤษภาคม อยู่ในเขตแนวร่อนของ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ไม่ใช่ในเขต จ.อุบลราชธานี ซึ่ง อ.กันทรารมย์ ได้ขออนุญาตจุดบั้งไฟในวันดังกล่าวสูง 3,000 ฟุต แต่นักบินแจ้งว่า บั้งไฟอยู่สูงประมาณ 8,000 ฟุต

ท่าอากาศยานอุบลฯ เตือนจุดบั้งไฟต้องขออนุญาต ห้ามสูงถึงระดับเพดานการบิน