"ไพบูลย์ นิติตะวัน"คาดกฎหมายลูก 2 ฉบับ เสร็จประมาณก.ย.-ต.ค. มั่นใจวาระ 8 ปีนายกฯ ไม่ส่งผลกระทบ เชื่อส.ส.ฝ่ายค้านเล็งยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความหลัง 24 ส.ค. ก่อนมีผลวินิจฉัย ม.ค. 66

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

13 พฤษภาคม 2565 นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ในฐานะคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ (พ.ร.ป.) รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่…) พ.ศ. … รัฐสภา กล่าวถึงกรณีที่ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ระบุถึงการพิจารณาจัดทำกฎหมายลูกจะเสร็จสิ้นหลังเดือน ก.ค. นี้ โดยมีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะกระทบกับกฎหมายลูก เพราะอาจมีผู้ยื่นตีความวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 8 ปี ซึ่งตนคาดว่าการพิจารณากฎหมายลูกทั้ง 2 ฉบับ จะเสร็จประมาณเดือน ก.ย. หรือ ต.ค. 2565 และเชื่อว่าปมนายกฯ 8 ปี จะไม่กระทบกับกฎหมายลูก

ทั้งนี้ แต่หากจะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ จะต้องยื่นหลังวันที่ 24 ส.ค. 65 และคิดว่าผู้ที่จะยื่น คือ ส.ส.ฝ่ายค้าน โดยเมื่อยื่นแล้ว คาดว่าศาลรัฐธรรมนูญจะใช้กระบวนการพิจารณาไม่น้อยกว่า 4-5 เดือน หรือหลังเดือน ม.ค. 2566 จึงจะมีคำวินิจฉัยออกมา แต่เมื่อได้ดูข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหา เนื่องจากบทบัญญัตินี้อยู่ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 158 วรรคสี่ ซึ่งใช้บังคับที่มาของนายกฯ ในมาตราเดียวกัน ดังนั้น จึงไม่มีปัญหาอยู่แล้วไม่ว่าจะอย่างไร

ส่วนโอกาสที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยในช่วงเกือบครบวาระของรัฐบาลในเดือน มี.ค. 2566 หรือไม่นั้น ส่วนตัวไม่ทราบ เพราะต้องแล้วแต่ศาลรัฐธรรมนูญ แต่ก็เป็นไปได้