พัทลุง - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาของกรมทางหลวงชนบท ทิ้งท้ายหยอดคำหวานจีบ ส.ส.นริศ ขำนุรักษ์ ยินดีร่วมพรรคเดียวกัน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

              13 พฤศจิกายน 2564 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุป "โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาของกรมทางหลวงชนบท (ทช.)"
                พร้อมทั้งพบปะกับประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางสัญจรในพื้นที่ รวมทั้งภาคขนส่งเพื่อสนับสนุนในด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การบริการ และการท่องเที่ยวของจังหวัด
            “ศักดิ์สยาม” หยอดมุกจีบ "ส.ส.นริศ" ย้ายพรรค “ศักดิ์สยาม” หยอดมุกจีบ "ส.ส.นริศ" ย้ายพรรค

               นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชน รวมถึงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชน กรมทางหลวงชนบทจึงได้ดำเนิน "โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา อำเภอกระแสสินธุ์, เขาสนชัย จังหวัดสงขลา, พัทลุง" เพื่อให้สอดรับกับนโยบาย

“ศักดิ์สยาม” หยอดมุกจีบ "ส.ส.นริศ" ย้ายพรรค
               โครงการนี้มีจุดเริ่มต้นบริเวณทางแยกจากถนน พท. 4004 (กม.ที่ 3+300) บ้านแหลมจองถนน ต.จองถนน อ.เขาสนชัย จ.พัทลุง วางแนวข้ามทะเลสาบสงขลาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และมีจุดสิ้นสุดที่ถนน อบจ.สงขลา บ้านแหลมยาง ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา รวมระยะทางทั้งสิ้น 7 กม.
                  โดยสะพานมีขนาด 2 ช่องจราจร (สามารถขยายเป็น 4 ช่องจราจรได้ในอนาคต) และมีรูปแบบสะพานที่เหมาะสม คือ สะพานคานขึง (Extradosed Bridge) และสะพานคานคอนกรีตรูปกล่องความหนาคงที่ (Box Segmental Bridge)

“ศักดิ์สยาม” หยอดมุกจีบ "ส.ส.นริศ" ย้ายพรรค
            

           ซึ่งสถานะปัจจุบันได้ออกแบบแล้วเสร็จและผ่านการพิจารณาเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ กรมทางหลวงชนบทจะดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าก่อสร้างต่อไป ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี โดยมีมูลค่าโครงการ 4,635 ล้านบาท
            นายอภิรัฐ กล่าวว่า โครงการนี้สามารถร่นระยะการเดินทางได้มากกว่า 80 กิโลเมตร หรือระยะเวลาในการเดินทางได้ประมาณ 2 ชั่วโมง ซึ่งจะรองรับถนนเพื่อการท่องเที่ยวโดยรอบทะเลสาบสงขลาพร้อมทั้งสนับสนุนและอำนวยความสะดวกด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม ส่งเสริมการขนส่งโลจิสติกส์ เพื่อเชื่อมโยงทะเลอันดามัน – อ่าวไทย

“ศักดิ์สยาม” หยอดมุกจีบ "ส.ส.นริศ" ย้ายพรรค
               ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ช่วยลดอุบัติเหตุให้กับผู้ใช้ทางอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
                 ก่อนที่จะลงเรือไปดูพื้นที่การก่อสร้างสะพาน นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้หยอดมุกอ้อนทิ้งท้ายพี่น้องชาวพัทลุง พร้อมแซวนายนริศ ขำนุรักษ์ สส.เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ ว่าทางพรรคยินดีที่จะให้ นายนริศฯ เข้าร่วมพรรคด้วยหากสนใจ.

“ศักดิ์สยาม” หยอดมุกจีบ "ส.ส.นริศ" ย้ายพรรค

ภาพ/ข่าว โดย : ธัญวีร์ จันทร์สุขศรี  จ.พัทลุง

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด