“นิพนธ์” โชว์ความพร้อม "หาดใหญ่ - MICE city” เป็นธงนำ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ ในการเปิดประเทศเฟส 2 ช่วง วันที่ 1-31 ธ.ค.

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันที่ 31 ตุลาคม 2564  รัฐมนตรีช่วยมหาดไทย นิพนธ์ บุญญามณี  ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดพื้นที่การท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ร่วมกับข้าราชการ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา , เครือข่ายSME จ.สงขลา, เทศบาลนครหาดใหญ่ ,สาธารณสุขจังหวัดสงขลา,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา และผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา  เพื่อทบทวนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนา 2019 ในจังหวัดสงขลา และความคืบหน้าในการเปิดพื้นที่การท่องเที่ยว

 

จังหวัดสงขลาเป็น 1 ในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว ที่ 2 ช่วงวันที่ 1- 31 ธันวาคม 2564 จึงได้กำหนดพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว ตามมาตราการ COVID Free Setting ใน 3 อำเภอ คือ อำเภอหาดใหญ่ อำเภอสะเดา และอำเภอเมืองสงขลา และจัดตั้งศูนย์ Command Center  เพื่อเตรียมแผนปฏิบัติการ หรือ แผนเผชิญเหตุ และการฝึกซ้อม กรณีพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

รมช.มหาดไทย  ย้ำว่า " วันนี้  เป็นการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดพื้นที่การท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา กับหน่วยงานต่างๆ เป็นการประชุมหารือร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในการเตรียมความพร้อมเปิดเมืองสงขลา เมือง MICE cithy ตามนโยบายรัฐบาล  เชื่อมั่น ในเดือนธันวาคมนี้ สงขลา   จะสามารถฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ 80% ของจำนวนประชากร  แต่ยังต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  "

สงขลา ตั้งเป้า "นำร่องท่องเที่ยว" เฟส 2 วันที่ 1 ธันวาคม 64

"อบจ.สงขลาและเทศบาลต่างๆ ต้องลงมาช่วยเหลือในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนใน 5 อำเภอของสงขลา คาดว่า จะสามารถเปิดเมืองได้ก่อนปีใหม่แน่นอน ดังนั้นในข่วง 60 วันจากนี้ไปจะเป็นในช่วงของการทำแผนระยะเวลาที่ี่ชัดเจน   เพื่อเตรียมเปิดเมืองสงขลาในเดือนธันวาคมนี้ ในพื้นที่ อำเภอสะเดา อำเภอหาดใหญ่ และอำเภอเมืองสงขลา จะเป็นพื้นที่ 3 อำเภอเป้าหมาย ที่สงขลาได้เตรียมแผนงานไว้ว่าจะป็นเมืองท่องเที่ยว จุดแข็งของหาดใหญ่ที่เป็นเมือง  MICE city หรือ เมืองท่องเที่ยวประชุมสัมนา จะเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อนำพาเศรษฐกิจของประเทศฝ่าวิกฤตไปได้แน่นอน"