บุรีรัมย์เปิดจุดบริการเดินหน้าฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ให้เด็กอายุ 12 – 18 ปีในทุกอำเภอต่อเนื่อง ล่าสุดดำเนินการฉีดไปแล้วกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ ยอดมากสุดในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ หวังสร้างภูมิคุ้มกันหมู่รับเปิดเทอม 1 พ.ย.นี้ คาดสิ้นเดือนจะฉีดให้ได้ 80 เปอร์เซ็นต์

27 ตุลาคม 2564 จังหวัดบุรีรัมย์เปิดจุดบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้กับกลุ่มเด็กอายุ 12 – 18 ปีบริบูรณ์ ทั้งโรงพยาบาลบุรีรัมย์ สนามช้างอารีน่า โรงพยาบาลชุมชนในทุกอำเภอ รวมไปถึงสถานที่ที่หน่วยงานรัฐในแต่ละพื้นที่กำหนดไว้ เป็นการอำนวยความสะดวกและบริการฉีดวัคซีนในเชิงรุก โดยเด็กที่มีอายุ 12 – 18 ปี สามารถ Walk in เข้าไปรับบริการได้เลยโดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อต้องการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ได้ครอบคลุมมากที่สุด เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับเปิดภาคเรียนแบบออนไซด์ ที่คาดว่าจะประกาศเปิดพร้อมกันในวันที่ 1 พ.ย.ที่จะถึงนี้ ซึ่งจากข้อมูลพบว่าทั้งจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเด็กอายุ 12 – 18 ปี ไปแล้วกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ เป็นยอดตัวเลขที่มากที่สุดในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ประกอบไปด้วย จ.นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ทั้งคาดว่าภายในสิ้นเดือนตุลาคม นี้จะฉีดให้ได้ 80 เปอร์เซ็นต์ 

บุรีรัมย์เดินหน้าฉีดวัคซีนนักเรียนต่อเนื่องมากกว่า 75 เปอร์เซ็นต์แล้ว

 


 

นพ.ภูวดล กิตติวัฒนาสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ กล่าวว่า นอกจากจะมีการเปิดจุดให้บริการฉีดวัคซีนเพื่ออำนวยความสะดวกแล้ว ยังได้ให้นักเรียนที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วมาร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่ ทั้งบริการจัดคิว ตรวจคัดกรองและอำเภอความสะดวกในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วมากขึ้นด้วย ส่วนตัวเลขที่มีเด็กมาฉีดวัคซีนมากสุดในกลุ่มจังหวัดนั้น นอกจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะทำงานในเชิงรุกแล้ว ตัวเด็กนักเรียนเองก็มีความตื่นตัวที่จะมารับวัคซีนด้วยเช่นกัน   สำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้ฉีดก็สามารถ Walk in เข้ามารับบริการตามจุดที่กำหนดได้เลย โดยเอกสารที่ต้องเตรียมมา สำหรับผู้ที่มารับบริการฉีดเข็ม 1 ประกอบด้วยบัตรประจำตัวประชาชน บัตรนักเรียน(ถ้ามี) ใบเซ็นยินยอมการฉีดวัคซีนจากผู้ปกครอง 

บุรีรัมย์เดินหน้าฉีดวัคซีนนักเรียนต่อเนื่องมากกว่า 75 เปอร์เซ็นต์แล้ว

บุรีรัมย์เดินหน้าฉีดวัคซีนนักเรียนต่อเนื่องมากกว่า 75 เปอร์เซ็นต์แล้ว


 

ส่วนกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ต้องการจะฉีดเข็ม 1,2 และกระตุ้นเข็ม 3 นั้น ก็สามารถ Walk in เข้าไปรับบริการได้ทั้งที่ รพ.บุรีรัมย์ สนามช้างอารีน่า และ รพ.ชุมชนในทุกอำเภอ ซึ่งคาดว่าภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ จะสามารถให้บริการฉีดวัคซีนทั้งกลุ่มเด็กนักเรียน และประชาชนทั่วไปได้ไม่ต่ำกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนประชากรได้อย่างแน่นอน 

บุรีรัมย์เดินหน้าฉีดวัคซีนนักเรียนต่อเนื่องมากกว่า 75 เปอร์เซ็นต์แล้ว

โดย - สุรชัย พิรักษา