ตาก- เทศบาลนครแม่สอดนำรถน้ำเร่งทำความสะอาดสถานศึกษาเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน 1 พ.ย.64 หลังฉีดวัคซีนให้นักเรียนส่วนมาก

วันที่  27  ตุลาคม  2564 ว่าที่  ร.ต.ประเสริฐ ปวงละคร  นายกเทศมนตรีนครแม่สอด อ.แม่สอด จังหวัดตากมอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครแม่สอดพร้อมด้วย รถน้ำ  ทำความสะอาดภายในบริเวณสถานศึกษา 7 แห่งในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด คือโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว  โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส  โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคิรี โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด  โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ( เทศบาล 5 ) โรงเรียนอนุกูลวิทยา  

ทน.แม่สอดทำความโรงเรียนเตรียมเปิดเทอม

เพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ในวันที่  1 พฤศจิกายน    2564 ทั้งนี้หลังจากโรงพยาบาลแม่สอดร่วมกับคลินิกชุมชนเทศบาลนครแม่สอด ดำเนินการบริการฉีดวัคซีน Pfizer ให้แก่นักเรียน  อายุ 12-18  ปี ในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด7แห่งไปแล้วรวมทั้งสิ้น  1,778 คนคิดเป็นร้อยละ80โดยทางเทศบาลนครแม่สอดมีความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 พฤศจิกายน   2564  นี้

ทน.แม่สอดทำความโรงเรียนเตรียมเปิดเทอม

ด้านศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดตาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากรายงานสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดตากข้อมูลเมื่อวันที่ 26  ตุลาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่จำนวน123 ราย ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน -  26 ตุลาคม 2564 รวม 20,835  ราย และ ผู้ป่วยยืนยันสะสม ทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 -  26  ตุลาคม   2564 จำนวน 21,184 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 3,283 ราย รักษาหาย 17,247 ราย เสียชีวิต 1 ราย สะสมเสียชีวิตระลอกใหม่ 305 ราย