โคราชพร้อมเปิดเรียน 1 พ.ย. 1,290 โรงเรียน ผู้ว่าฯแนะโรงเรียนควรมีทางเลือกให้ผู้ปกครองที่ยังไม่พร้อมส่งลูกมาเรียน ย้ำอนาคตเด็กก็สำคัญ การควบคุมโรคก็สำคัญ แต่ก็ต้องไปควบคู่กัน

27 ตุลาคม 2564 ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ห้องประชุมชั้น1 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  พร้อมด้วยนายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 

โคราชพร้อมเปิดแล้ว 1,290 โรงเรียน 1 พ.ย.นี้

โคราชพร้อมเปิดแล้ว 1,290 โรงเรียน 1 พ.ย.นี้


 

โดยล่าสุดพบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน จำนวน 139 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมมีผู้ป่วยสะสม 29,511 ราย  เสียชีวิตรวม 223 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 1,846 ราย รักษาหายแล้ว 27,442 ราย ซึ่งในที่ประชุมมีการประชุมหารือถึงแนวทางในการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 พ.ย. 2564 นี้ โดยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ขณะนี้มีโรงเรียนทั้งของภาครัฐและเอกชน ทั้งโรงเรียนที่แจ้งความประสงค์มีความพร้อมในการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 พ.ย. 64 นี้ จำนวน 1,290 แห่ง จากโรงเรียนที่มีอยู่ 1,685 แห่ง ทั้งนี้มีผู้ปกครองทั้งที่มีความพร้อมและไม่มีความพร้อมที่จะส่งบุตรหลานไปโรงเรียนในวันที่1 พ.ย.นี้ ซึ่งผู้ปกครองที่มีความกังวลก็สามารถที่จะไม่ให้บุตรหลานไปโรงเรียนได้ 

โคราชพร้อมเปิดแล้ว 1,290 โรงเรียน 1 พ.ย.นี้


 

สำหรับทางโรงเรียนที่มีความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ควรจะมีทางเลือกในการเรียนการสอนให้กับผู้ปกครองหรือเด็กนักเรียนที่ยังไม่พร้อมที่จะเดินทางมาเรียนที่โรงเรียนได้  เช่น หากเป็นไปได้การเรียนในห้องเรียนน่าจะมีการสอนทางออนไลน์ไปควบคุมกันด้วย หากทำได้เพื่อให้เด็กนักเรียนที่ไม่พร้อมสามารถเรียนไปพร้อมกับนักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนได้ด้วย บางโรงเรียนมีการสลับวันเรียน ซึ่งถือว่าเป็นแนวทางเลือกหนึ่งให้กับผู้ปกครอง มาตรการควบคุมการระบาดของโรคทางจังหวัด โดยสาธารณสุขได้มีการควบคุมอย่างเข้มงวด  มีการติดตามมาตรการในโรงเรียนอย่างใกล้ชิด การเรียนก็สำคัญ อนาคตเด็กโคราชก็สำคัญ  การควบคุมการระบาดของโรคก็สำคัญ ทางหน่วยงานภาครัฐก็มีความเป็นห่วง แต่ด้วยเด็กนักเรียนจำเป็นจะต้องเรียน ถ้าจะปล่อยให้โรคหมดไปคงเป็นไปได้ยาก ดังนั้นเราทุกคนต้องอยู่กับโรคและควบคุมการระบาดของโรคให้ได้ นายวิเชียรฯ กล่าว.

โดย - ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ