ชาวอัฟกันกำลังลำบากหนัก ยุคตาลีบันครองเมือง ไม่มีงาน ไม่มีเงิน ถึงขั้นต้องเอาสมบัติเก่ามาขายหาเงินประทังชีวิต

ยุคตาลีบันปกครอง ต้องขายสมบัติประทังชีวิต ( คลิป )

 

ยุคตาลีบันปกครอง ต้องขายสมบัติประทังชีวิต ( คลิป )

ยุคตาลีบันปกครอง ต้องขายสมบัติประทังชีวิต ( คลิป )

 

ยุคตาลีบันปกครอง ต้องขายสมบัติประทังชีวิต ( คลิป )

ยุคตาลีบันปกครอง ต้องขายสมบัติประทังชีวิต ( คลิป )

 

ยุคตาลีบันปกครอง ต้องขายสมบัติประทังชีวิต ( คลิป )