กัมพูชาออกกฎหมายใหม่ ห้ามบุคคลที่ถือสองสัญชาติรับตำแหน่งระดับสูงในการบริหารประเทศ เพื่อป้องกันการแทรกแซงจากต่างชาติ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

รัฐสภาของกัมพูชาผ่านกฎหมายรัฐธรรมนูญใหม่ ห้ามบุคคลที่มีตำแหน่งสูงในรัฐบาลกัมพูชาถือสองสัญชาติ เพื่อป้องกันการแทรกแซงต่างชาติ โดยผู้ที่ดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ คือ นายกรัฐมนตรี ประธานวุฒิสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานสภารัฐธรรมนูญ จะต้องถือสัญชาติกัมพูชาเพียงสัญชาติเดียวเท่านั้น

การออกกฎหมายใหม่นี้ เป็นไปตามคำสั่งที่ ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีของกัมพูชา บอกให้กระทรวงยุติธรรมแก้ไขรัฐธรรมนูญให้บุคคลที่ดำรงตำแหน่งสำคัญต้องถือสัญชาติกัมพูชาเพียงอย่างเดียว เนื่องจากตำแหน่งเหล่านี้ ต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญและปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติ การถือสัญชาติกัมพูชาเพียงอย่างเดียวจะถือว่าเป็นหลักประกันว่าพวกเขาจะไม่ตัดสินใจเรื่องต่างๆ ให้กัมพูชาเสียผลประโยชน์ให้ชาติอื่น

อย่างไรก็ตาม สม รังสี ผู้นำฝ่ายค้านกัมพูชา ซึ่งถือสัญชาติฝรั่งเศสและกำลังลี้ภัยอยู่ในกรุงปารีส แสดงความคิดเห็นว่ากฎหมายใหม่นี้ กีดกันชาวกัมพูชาที่มีความรู้ความสามารถจำนวนมากที่ถือสองสัญชาติและอาศัยอยู่ในต่างประเทศ ไม่ให้ได้มีโอกาสเข้ามาบริหารประเทศ หรือดำรงตำแหน่งที่มีความสำคัญในกัมพูชา