ครม. ทุ่มงบ 54,506 ล้านบาท  เพิ่มมาตรการลดค่าของชีพของรัฐ 4 โครงการ เพิ่มวงเงิน 1,500 โครงการคนละครึ่งเฟส3 - เติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็น 500 บาท พร้อมปรับเพิ่มE-Voucher เป็น 80,000 บาท Voucher ต่อคนรวมไม่เกิน 10,000 บาท

19 ตุลาคม 2564 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ว่า  ครม. อนุมัติงบประมาณ 54,506 ล้านบาท  สำหรับมาตรการลดค่าของชีพของรัฐ 4 โครงการ คือ

 

1. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฟส 3 ระยะที่ 3 โดยได้มีการอนุมัติเงินช่วยเหลือซื้อสินค้าเพิ่มเติมอีก 300 บาทในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม ดังนั้นจากเดิมที่ได้ 200 บาทเป็นระยะเวลา 6 เดือน ทำให้ในเดือนพฤศจิกายนกับธันวาคม โดยรวมประชาชนจะได้ 500 บาทต่อคนเป็นระยะเวลา2 เดือน กลุ่มเป้าหมายที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ 13.6 ล้านคน วงเงินงบประมาณ 8,122 ล้านบาท

 

ครม.ทุ่ม 5.4 หมื่นล้าน เพิ่มวงเงิน "บัตรคนจน-คนละครึ่ง-ยิ่งใช้ยิ่งได้"

 

 

 

2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ โดยที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ 200 บาทต่อเดือนระยะเวลาหกเดือน และได้มีการเพิ่มในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมอีก 300 บาท ดังนั้นในสองเดือนดังกล่าวนี้ผู้ถือบัตรจะได้รับ 500 บาท โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง เข้าไม่ถึงระบบอินเตอร์เน็ตผู้สูงอายุผู้พิการจำนวน 2.3 ล้านคน ใช้เงินงบประมาณ 1,384 ล้านบาท

 

3. โครงการคนละครึ่งเฟส3 เดิมรัฐบาลอนุมัติให้คนละ 3000 บาท วันนี้อนุมัติเพิ่มอีก 1500 บาทรวมเป็นเงิน 4500 บาท โดยใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะใช้สิทธิ์เต็มงบประมาณทั้งสิ้น 42,000 ล้านบาท

 

ครม.ทุ่ม 5.4 หมื่นล้าน เพิ่มวงเงิน "บัตรคนจน-คนละครึ่ง-ยิ่งใช้ยิ่งได้"

 

 

 

 

4. โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ เดิมวงเงินที่ใช้คำนวณ E-Voucher 60,000 บาท Voucher ได้ไม่เกินคนละ 7,000 บาท ตอนนี้คณะรัฐมนตรีได้ปรับวงเงินที่คำนวณ E-Voucher เป็น 80,000 บาท Voucher ต่อคนรวมไม่เกิน 10,000 บาท ในกรอบวงเงิน 3,000 ล้านบาท.

 

ครม.ทุ่ม 5.4 หมื่นล้าน เพิ่มวงเงิน "บัตรคนจน-คนละครึ่ง-ยิ่งใช้ยิ่งได้"