โคราช ผู้ป่วยสีแดงยังสูง เหลือรองรับ 19 เตียงเท่านั้น หวั่นผ่อนคลายมาตรการ เตรียมเปิดจังหวัด กระตุ้นเศรษฐกิจเสี่ยงมีผู้ป่วยเคสสีเหลืองเพิ่มขึ้น อนุมัติเปิด รพ.สนามลิปตพัลลภฮอลล์ อีกครั้ง

13 ตุลาคม 2564) ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ประธานการประชุมฯ ได้มีการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ล่าสุดว่า พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ 152 ราย โดยติดเชื้อกันเองภายในจังหวัด จำนวน 143 ราย และอีก 9 ราย ติดเชื้อมาจากนอกพื้นที่  ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 27,831 รายแล้ว ซึ่งรักษาหาย 24,772 ราย และยังรักษาตัวอยู่ 2,857 ราย  เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ราย เป็นผู้ติดเชื้อหญิง อายุ 66 ปี ชาว ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ ตรวจพบเชื้อและเริ่มเข้ารับการรักษาตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2564 ที่รพ.บัวใหญ่ ส่งต่อรักษาที่ รพ.มหาราชนครราชสีมา อาการไม่ดีขึ้น เสียชีวิตลงเมื่อวานนี้ เวลา 15.00 น.  ส่วนอีกราย เป็นผู้ติดเชื้อเพศชาย อายุ 65 ปี ชาว ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูง กรุงเทพมหานคร ตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เข้ารับการรักษาที่ รพ.ปากช่องนานา อาการไม่ดีขึ้น ส่งรักษาต่อที่ รพ.มหาราชฯ และเสียชีวิตลงเมื่อวานนี้ เวลา 20.00 น. รวมเสียชีวิตสะสม 202 ราย
 

ซึ่งจากจำนวนผู้ป่วยที่ยังรักษาตัวอยู่ พบว่า กระจายไปเข้ารับการรักษาใน รพ.หลัก ทั้ง  รพ.ศูนย์ฯ, โรงพยาบาลทั่วไป ,โรงพยาบาลชุมชนประจำอำเภอ ,รพ.เอกชน นอกสังกัด รวมจำนวน 41 แห่ง  ,รพ.สนาม จำนวน 5 แห่ง และ CI (Community Isolation) หรือ “ศูนย์พักคอย” จำนวน 226 แห่ง ที่ให้ผู้ป่วยโควิดระดับสีเขียว อยู่ระหว่างการรอส่งต่อโรงพยาบาลสนามหรือโรงพยาบาลหลัก  โดยจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด 19 ใน รพ.หลัก มีทั้งหมด 2,680 เตียง ขณะนี้ มีผู้ป่วยโควิดครองเตียงอยู่ 1,598 เตียง หรือคิดเป็น 59.63 % เหลือเตียงว่างอยู่ 1,082 เตียง  ส่วน รพ.สนาม จากจำนวน 623 เตียง มีผู้ป่วยครองเตียงอยู่ 379 ราย หรือ 60.83 % เหลือเตียงว่าง 244 เตียง  , ศูนย์พักคอย CI มีเตียงทั้งหมด 8,735 เตียง ขณะนี้มีผู้ป่วยครองเตียง 745 เตียง หรือ 8.53% เหลือเตียงว่าง 7,990 เตียง  และมีผู้ป่วยที่แยกกักตัวที่บ้าน หรือ HI (Home Isolation) อีกจำนวน 135 เตียง รวมผู้ป่วยที่ยังครองเตียงอยู่ มีจำนวน 2,857 เตียง
 

ทั้งนี้ เป็นผู้ป่วยโควิด19 เคสสีแดง รักษาตัวอยู่ที่ รพ.มหาราชฯ จำนวน 91 เตียง จะเหลือเตียงว่างเคสสีแดงแค่ 19 เตียงเท่านั้น ในขณะที่ผู้ป่วยเคสสีเหลือง เข้ารักษาที่ รพ.มหาราชฯ และรพ.ทั่วไป หรือ รพ.อำเภอ มีจำนวน 1,507 เตียง และผู้ป่วยเคสสีเขียว รักษาตัวที่ รพ.สนาม และ CI มีจำนวน 1,124 เตียง กับที่แยกกักตัวที่บ้าน (HI) อีก 135 เตียง รวมมีผู้ป่วยที่ยังรักษาตัวอยู่ จำนวน 2,857 ราย 
นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้อนุมัติเปิด รพ.สนามจังหวัดฯ อาคารลิปตพัลลภฮอลล์ ขนาด 150 เตียง ตามที่ รพ.มหาราชฯ ร้องขอ หลังจากปิดบริการไปในช่วงที่ผู้ป่วยลดจำนวนลง ทั้งนี้เนื่องมาจาก รพ.สนามจังหวัดฯ อาคารชาติชายฮอลล์ จำนวน 150 เตียง มีผู้ป่วยครองเตียงอยู่ตอนนี้ 127 เตียง เหลือว่างแค่ 23 เตียงเท่านั้น จึงต้องเปิดอาคารลิปตพัลลภฮอลล์อีกครั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยเคสสีเหลือง ที่คาดว่าจะเพิ่มจำนวนขึ้นอีก หลังจากทาง ศบค.จังหวัด ผ่อนคลายมาตรการ และเตรียมเปิดจังหวัด รองรับนักท่องเที่ยว 1 พฤศจิกายนนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

โดย - ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ