สุราษฎร์ธานี - นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการสถานศึกษาปลอดภัย เด็กไทยได้รับวัคซีนถ้วนหน้า (Kick Off Pizer in School) ซึ่งเป็นโครงการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันนี้ (12 ต.ค. 2564)  ที่โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา  อ.เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  นายวิชวุทย์  จินโต  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นประธานเปิดโครงการสถานศึกษาปลอดภัย เด็กไทยได้รับวัคซีนถ้วนหน้า(Kick Off Pizer in School) ซึ่งเป็นโครงการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข  และกระทรวงมหาดไทย  ดำเนินการตามแนวทางการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564  ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 
Kick Off  ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็กนักเรียน เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 Kick Off  ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็กนักเรียน เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ลดความรุนแรง  และการเสียชีวิตจากการป่วยด้วยโรคติดเชื้อโควิด-19 เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  ในรูปแบบ On Site ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย อันจะส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  อีกทั้งยังเป็นประโยชน์แก่เด็กนักเรียนในการสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ต่อไป

Kick Off  ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็กนักเรียน เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 Kick Off  ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็กนักเรียน เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2
 

ด้านนายแพทย์มนู  ศุกลสกุล  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 2 เข็ม ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้น โดยตั้งเป้าหมายให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนได้รับวัคชีนไฟเชอร์เข็มที่ 1 อย่างครบถ้วน  ในส่วนของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาได้แบ่งการเข้ารับการฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียนออกเป็น 2 วัน คือ วันที่ 12 ตุลาคม 2564 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6   และวันที่ 14 ตุลาคม 2564 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  มีจำนวนนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์รอบแรกทั้งสิ้น  2,829  คน

Kick Off  ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็กนักเรียน เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 Kick Off  ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็กนักเรียน เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ภาพ / ข่าว โดย :
สุวรรณี  บัณฑิศักดิ์ จ.สุราษฎร์ธานี

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด