svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

เร่งสำรวจปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเฝ้าระวังน้ำหลากเมืองสุราษฎร์ฯ

11 ตุลาคม 2564

สุราษฎร์ธานี-ผู้ว่าราชการจังหวัดดสุราษฎร์ธานีสั่งสำรวจปริมาณน้ำและความแข็งแรงของอ่างเก็บน้ำในพื้นที่หลัง หลังปภ. แจ้งเตือนพื้นที่ 57 จังหวัด ให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก ดินถล่ม น้ำล้นอ่าง และน้ำล้นตลิ่ง

11 ตุลาคม 2564 จากกรณีที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) ได้รับแจ้งจากกองอำนวยการน้ำแห่งชาติว่า ได้ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำจากแผนที่ฝนคาดการณ์ (ONE MAP)  ของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์กรมหาชน) ได้ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวัง ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรน้ำ และกรมทรัพยาการธรณี พบว่าในช่วงวันที่ 10-16 ตุลาคม 2564 มีพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอุทกภัย จำนวน 57 จังหวัด โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหนึ่งในพื้นที่เฝ้าระวังดังกล่าวด้วยนั้น

เร่งสำรวจปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเฝ้าระวังน้ำหลากเมืองสุราษฎร์ฯ

ล่าสุดนายวิชวุทย์  จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เเละนายสุเชาว์ โทมูสิก ป้องกันจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่สำรวจ ปริมาณน้ำและความคงทนแข็งแรงของโครงการก่อสร้างของกรมชลประทาน โครงการเเก้มลิงบางท่าข้าม ม.3 ต.ท่าข้าม  อ.พุนพิน และโครงการเเก้มลิงสระบัว(อ่างเก็บน้ำทุ่งกระจูด) ม.3 ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี   โดยมีนายวิสูตร อินทรกำเนิด นายอำเภอพุนพิน  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามสถานการณ์
เร่งสำรวจปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเฝ้าระวังน้ำหลากเมืองสุราษฎร์ฯ

นายสุทธิพงศ์  คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า   หลังจากที่ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก. )ได้แจ้งให้พื้นที่ 57 จังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด นั้น 

เร่งสำรวจปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเฝ้าระวังน้ำหลากเมืองสุราษฎร์ฯ


 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความห่วงใย จึงได้มอบหมายให้ตนเองเฝ้าติดตาม สถานการณ์อย่างใกล้ชิด และประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งมอบหมายให้จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยและทีมปฏิบัติการให้พร้อมเผชิญเหตุช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทันที หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน

เร่งสำรวจปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเฝ้าระวังน้ำหลากเมืองสุราษฎร์ฯ
                   

เร่งสำรวจปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเฝ้าระวังน้ำหลากเมืองสุราษฎร์ฯ

ทั้งนี้จากการลงพื้นที่ ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ยังคงอยู่ในเกณฑ์ปกติ และตรวจสอบสภาพ โครงการแก้มลิงทั้ง 2 โครงการ พบว่ามีความคงทนแข็งแรง

ภาพ/ข่าว โดย
สุวรรณี บัณฑิศักดิ์  จ.สุราษฎร์ธานี