"เพื่อไทย"ประชุมลงมติขับ 2 ส.ส.งูเห่า โหวตสวนมติพรรค 12 ตุลาคมนี้ ยืนยันมติและข้อบังคับพรรคเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 

9 ตุลาคม 2564 น.ส.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึง ผลการสอบสวนของคณะกรรมการวินัยและจริยธรรมของพรรคเพื่อไทย ต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยที่กระทำการขัดมติพรรคในการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา  โดยคณะกรรมการวินัยและจริยธรรมพรรคเพื่อไทย  เสนอให้ลงโทษสมาชิกพรรค 2 คน ได้แก่ นายศรัญวุฒิ ศรัญเกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ และนางพรพิพล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี ให้พ้นจากสมาชิกพรรคตามข้อบังคับพรรคเพื่อไทย พ.ศ.2561  เนื่องจากมีพฤติกรรมประชุมโดยไม่มีเหตุผล ตั้งใจให้ร้ายพรรคด้วยความเท็จ และมีลักษณะบ่งบอกว่าไม่ต้องการอยู่กับพรรคในการเลือกตั้งครั้งหน้า  

 

อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย

 

 

ทั้งนี้ในวันที่ 12 ตุลาคมนี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยในเวลา 9:30 น. โดยมีระเบียบวาระสำคัญเป็นเรื่องการเตรียมการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 พรรคเพื่อไทย ที่จังหวัดขอนแก่น และรับทราบผลการสอบสวนข้อเท็จจริงและพิจารณาข้อกล่าวหาสมาชิกของคณะกรรมการวินัยและจริยธรรมร่วมกับคณะกรรมการบริหารพรรค รวมทั้ง ส.ส. พรรคทุกคนซึ่งจะประชุมร่วมกันในเวลา 13:00 น.เพื่อลงคะแนน เนื่องจากตามระเบียบต้องมีคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของสมาชิกพรรคเพื่อไทย ลงมติให้พ้นจากสมาชิกพรรค ทั้งนี้ทางพรรคได้ส่งหนังสือถึง ส.ส.ทุกคน เพื่อให้องค์ประชุมครบในวันที่ 12 ตุลาคมนี้ เพื่อแสดงเจตจำนงค์ร่วมกันด้วย

 

"เพื่อไทย"นัด 12 ต.ค. เชือด 2 ส.ส.งูเห่า

 

 

น.ส.อรุณี กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยมีความเป็นสถาบันการเมือง สมาชิกพรรคต้องเคารพและยึดมั่นในมติพรรคร่วมกัน เพื่อเป็นการสะท้อนหลักการเคารพซึ่งประชาธิปไตยเสียงส่วนใหญ่   การนำเหตุผลส่วนตัวและข้อจำกัดส่วนตัวเป็นข้ออ้างในการฝ่าฝืนมติพรรคในหลายๆกรณี  จึงมีความจำเป็นต้องถูกลงโทษ