ภูเก็ต - เดินทางเข้า “จ.ภูเก็ต” ได้ทุกจังหวัดแบบมีเงื่อนไข ฉีดวัคซีนครบโดส และมีผลตรวจสวอป เป็นลบ ภายใน 7 วัน เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 64

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

22 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 56/2564 เพื่อติดตามสถานการณ์และมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ของจังหวัดภูเก็ต ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน เข้าร่วม

เดินทางเข้า "จ.ภูเก็ต" ได้ทุกจังหวัดแบบมีเงื่อนไข
             
นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงการประเมินสถานการณ์สัปดาห์ที่ผ่านมา ยังพบการระบาดกระจายในพื้นที่ทั้ง 3 อำเภอ พบผู้ติดเชื้อวันละ กว่า200 ราย ภาพรวมจังหวัดอัตราการใช้เตียงผู้ป่วยทุกประเภทยังสูง เหลือเตียงว่าง ร้อยละ 14.2 มีการเพิ่มจำนวนเตียงใน CI, Hotel Isolation, Hospitel มากขึ้น และครอบคลุมทั้ง 3 อำเภอ และมีจำนวนผู้ป่วย HI เพิ่มขึ้น มีการจัดทีมปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุก (Phuket CCR Team) ในชุมชน ครอบคลุมทั้ง 3 อำเภอ
                เดินทางเข้า "จ.ภูเก็ต" ได้ทุกจังหวัดแบบมีเงื่อนไข

โดยมีเขตสุขภาพที่ 11 และเขตสุขภาพที่ 12 ส่งทีมร่วมปฏิบัติการ CCRT ในทุกอำเภอ และให้มีการเร่งฉีดวัคซีน Booster เข็ม 3 ในกลุ่มเสี่ยง พร้อมได้นำเสนอข้อเสนอแนะมาตรการด้านสาธารณสุข โดยให้ยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรคในองค์กร, เตรียมพร้อมระบบ Organization Quarantine/Factory Quarantine /ตรวจคัดกรอง เพื่อการเฝ้าระวังเชิงรก Active Surveillance ในสถานที่เสี่ยง ประชากรกลุ่มเสี่ยง /เคร่งครัดมาตรการ Universal Preventing for COVID-19 ส่วนมาตรการด้านการแพทย์ บริหารจัดการเตียงและสำรองเตียงให้เพียงพอ/เตรียมเครื่องช่วยหายใจ ให้เพียงพอ และมาตรการด้านสังคม เคร่งครัดการปฏิบัติตามมาตรการจังหวัด องค์กร มาตรการ COVID-19 Free Setting

เดินทางเข้า "จ.ภูเก็ต" ได้ทุกจังหวัดแบบมีเงื่อนไข
               
ทั้งนี้ในการประชุมได้มีเรื่องพิจารณาสำคัญ คือ การปรับปรุงคำสั่งจังหวัดภูเก็ต เรื่อง การคัดกรองบุคคลที่จะเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งที่ประชุมมีมติผ่อนคลายการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตได้ทุกช่องทาง ทั้งทางท่าอากาศยานภูเก็ต ด่านตรวจท่าฉัตรไชย และทางเรือ (ทุกท่าเรือ) แต่จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนชนิดต่างๆ ครบโดส หรือเป็นผู้ที่เป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิดไม่เกิน 6 เดือน และจะต้องมีใบรับรองการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นลบ ด้วยวิธี RT-PCR หรือวิธี Antigen Test ภายใน 7 วัน ก่อนการเดินทาง

เดินทางเข้า "จ.ภูเก็ต" ได้ทุกจังหวัดแบบมีเงื่อนไข
               

ส่วนกรณีที่เดินทางเข้าทางด่านตรวจท่าฉัตรไชยและท่าเรือ สามารถนำชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ที่ได้มาตรฐานรับรองจาก อย. มาตรวจและยืนยันผลกับเจ้าหน้าที่ที่ด่านตรวจ และสามารถใช้รับรองผลได้เป็นเวลา 7 วัน รวมทั้งจะต้องโหลดแอพพลิเคชั่น “หมอชนะ” โดยมาตรการดังกล่าวจะเริ่มประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้รอประกาศอย่างเป็นทางการจากจังหวัดภูเก็ตอีกครั้ง

เดินทางเข้า "จ.ภูเก็ต" ได้ทุกจังหวัดแบบมีเงื่อนไข


ภาพ/ข่าว โดย:
สาลินี  ปราบ จ.ภูเก็ต

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด