กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ ปสสช. เดินหน้าแจก ATK จำนวน 2 ล้านชุด พรุ่งนี้ (16 ก.ย.) ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสามารถขอรับได้คนละ 2 ชุด ผ่านศูนย์บริการสาธารณสุขและจุดแจกจ่ายในพื้นที่เสี่ยง

15 กันยายน 2564 พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า กทม. ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พร้อมแจกชุดตรวจโควิด-19 หรือ Antigen Test Kit (ATK) ให้แก่ ชาวกรุงเทพฯ เพื่อใช้ตรวจหาเชื้อโควิดด้วยตนเองในวันพรุ่งนี้ (16 ก.ย.)

 

การแจก ATK เป็นนโยบายสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่ต้องการใช้กลไกลให้กลุ่มเสี่ยงได้ตรวจเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพราะข้อมูลของกระทรวงสาธารณะสุขและผลการวิจัย พบว่า  การให้กลุ่มเสี่ยงตรวจหาเชื้อด้วยตัวเองจะเป็นส่วนช่วยทำให้การค้นหาผู้ติดเชื้อและแยกกักตัวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

กทม.แจก ATK ฟรี 2 ล้านชุด ดีเดย์ 16 ก.ย.นี้ ใครได้บ้างเช็กเลย!

สำหรับ คุณสมบัติกลุ่มเป้าหมายรับชุดตรวจ ATK สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถรับ ATK เพื่อตรวจ โควิด-19 ฟรี ประกอบด้วย.. 

 

  • ผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 7 โรค 
  • ผู้ที่สงสัยว่ามีอาการติดเชื้อ อาทิ มีไข้ ไอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจหอบ หายใจลำบาก
  • ผู้ที่อยู่ร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อโควิด 
  • ผู้ที่ทำงานประสานงานในชุมชน 
     

ทั้งนี้ ขั้นตอนการแจกชุด ATK สามารถรับได้ 2 ช่องทาง คือ 

  • ช่องทางที่ 1 แจกในพื้นที่หรือชุมชนเสี่ยงและตลาด สถานีขนส่งสาธารณะ ร้านเสริมสวย ร้านนวด สปา ครู อาจารย์ โดยสำนักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุขพื้นที่ จะประสานอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) สำรวจผู้ที่มีคุณสมบัติและบริหารจัดการการแจกจ่ายชุด ATK พร้อมให้คำแนะนำการใช้และการติดต่อหากผลเป็นบวก
  • ช่องทางที่ 2 แจกผ่านหน่วยบริการ ได้แก่ โรงพยาบาล คลินิก และร้านขายยา (ที่เข้าร่วมโครงการ) โดยกรณีประชาชนมีสมาร์ทโฟนให้ประเมินความเสี่ยงผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตังค์” ตอบคำถาม 3 ข้อ และไปรับชุด ATK ได้ที่คลินิกและร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ โดยสังเกตสัญลักษณ์ร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการ “จุดแจกชุดตรวจโควิด ATK ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง” (ดังภาพ)

กทม.แจก ATK ฟรี 2 ล้านชุด ดีเดย์ 16 ก.ย.นี้ ใครได้บ้างเช็กเลย!

 

ในกรณีประชาชนไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถไปขอรับชุดตรวจ ATK ได้ที่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการคัดกรอง และยืนยันตัวตนให้ ทั้งนี้ประชาชนจะได้รับคนละ 2 ชุด โดยต้องตรวจห่างกัน 5 วัน

 

สำหรับ ผู้ที่ต้องการรับ ATK เมื่อประเมินความเสี่ยงผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" คลินิกชุมชนอบอุ่น ร้านขายยา เมื่อได้รับชุดตรวจ 2 ชุด ใช้ตรวจไปแล้ว หลังจากนั้นหากพบว่าตกเป็นกลุ่มเสี่ยงอีก เช่น คนในบ้านติดเชื้อ เพื่อนบ้านติดเชื้อ ก็สามารถขอรับชุดตรวจ ATK ได้อีก

 

กทม.แจก ATK ฟรี 2 ล้านชุด ดีเดย์ 16 ก.ย.นี้ ใครได้บ้างเช็กเลย!