"องอาจ คล้ามไพบูลย์" มั่นใจวุฒิสภาผ่านวาระ 3 ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปัดพรรคทำเพื่อประโยชน์ตัวเอง แต่คำนึงถึงประชาชนมาก โดยเฉพาะปรับบัตรเลือกตั้งจากใบเดียว มาเป็นสองใบ เพราะสะท้อนฐานรากความเป็นประชาธิปไตย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

8 กันยายน 2564 นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้า และประธาน ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า การที่ ส.ว.บางส่วนจะลงมติไม่ผ่านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระที่ 3 ถือเป็นสิทธิของ ส.ว. แต่ละคนจะลงมติอย่างไรก็ได้ แต่เชื่อว่า ส.ว.ที่เคยลงมติรับหลักการในวาระที่ 1 และลงมติเห็นชอบกับการแก้ไขในวาระที่ 2 มาแล้ว จะลงมติในวาระที่ 3 ไปในทิศทางที่เคยลงมติมาแล้ว โดยยังไม่เห็นสัญญาณใดๆ จาก ส.ว. ซึ่งเคยลงมติเห็นชอบในวาระที่ 1 และวาระที่ 2 เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่น

 

ส่วนที่ ส.ว. บางคนกังวลว่าถ้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านความเห็นชอบ จะมีพรรคการเมืองใหญ่บางพรรคได้เปรียบชนะเลือกตั้งครั้งหน้าแบบแลนด์สไลด์ และจัดตั้งรัฐบาลได้ ก็เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งอาจจะเป็นไปอย่างที่คาดการณ์หรือไม่ก็ได้


 

"ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง ทุกพรรคก็พยายามชนะเลือกตั้งให้ได้เสียงมากที่สุดอยู่แล้ว แต่ก็ขึ้นอยู่กับประชาชนจะเลือกพรรคไหนให้ได้เสียงข้างมากพอจัดตั้งรัฐบาลได้ ซึ่งในระบอบประชาธิปไตย เราต้องเคารพเสียงของประชาชนที่ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ถ้ามองการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เรื่องวิธีการเลือกตั้ง โดยคำนึงถึงการได้เปรียบเสียเปรียบ ทุกวิธีจะมีบางพรรคการเมืองได้เปรียบ บางพรรคการเมืองเสียเปรียบกันทั้งนั้น" นายองอาจ กล่าว 

 

รองหัวหน้าพรรค กล่าวต่อว่า การที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ เรื่องวิธีการเลือกตั้งจากบัตรใบเดียว มาเป็นบัตร 2 ใบ โดยเสียงส่วนมากในรัฐสภาให้ความเห็นชอบในวาระที่ 1 และวาระที่ 2 มาแล้ว ซึ่งพรรคไม่ได้คำนึงถึงเรื่องได้เปรียบเสียเปรียบจากการเลือกตั้ง แต่คำนึงถึงเรื่องแก้ไขแล้ว ประชาชนได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นหรือไม่

นอกจากนี้ พรรคยังเห็นว่าการเลือกตั้งโดยใช้บัตรใบเดียว ทำให้ประชาชนไม่สามารถแสดงออกถึงเจตจำนงในการเลือกตั้งได้อย่างเสรี เพราะในแต่ละเขตเลือกตั้งประชาชนจะถูกบังคับให้ใช้บัตรใบเดียวเลือกทั้ง ส.ส. เขต และเลือกพรรคในครั้งเดียวกัน ทั้ง ๆ ที่ประชาชนบางส่วนอาจชอบพรรค แต่ไม่ชอบคนที่ลงสมัคร หรือชอบคนที่สมัครแต่ไม่ชอบพรรค ก็ต้องจำใจเลือก แต่ถ้าใช้บัตร 2 ใบ ประชาชนสามารถแสดงเจตจำนงได้อย่างเสรีที่จะเลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ชอบได้อย่างอิสระ

 

นายองอาจ กล่าวด้วยว่า พรรคประชาธิปัตย์เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญจากใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวมาเป็นบัตร 2 ใบ จึงไม่ใช่การแก้ไขเพื่อประโยชน์ของพรรค แต่เพื่อประโยชน์ของประชาชนมากกว่า เพราะถ้าคิดว่าแค่ประโยชน์ของพรรคในปัจจุบัน การใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ พรรคก็ไม่ได้มีนัยยะที่จะได้เปรียบอะไร บัตรใบเดียวอาจจะได้เปรียบมากกว่า แต่พรรคประชาธิปัตย์คิดถึงหลักการประชาธิปไตย ที่ให้ประชาชนมีทางเลือกอย่างเสรี และสร้างพรรคการเมืองให้เข้มแข็ง เพื่อเป็นรากฐานสำคัญของระบอบประชาธิปไตยต่อไป