การศึกษายุคตาลีบัน 2.0 ยังให้นักศึกษาหญิงเรียนได้ แต่ต้องนั่งเรียนแยกกันระหว่างชายกับหญิง ขณะที่บางคนหนีออกนอกประเทศ หรือครอบครัวกลายเป็นคนตกงาน

นักศึกษาทั่วประเทศอัฟกานิสถาน ได้เริ่มกลับเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยแล้ว โดยภาพที่เผยแพร่โดยมหาวิทยาลัยอัฟวิเซนนา (Avicenna University" ในกรุงคาบูล และแชร์กันในโซเชียล มีเดีย แสดงให้เห็นม่านสีเทากั้นระหว่างนักศึกษาชายและหญิง และถึงแม้ตาลีบันจะรับประกันว่า สิทธิสตรีจะยังคงได้รับเกียรติตามกฎหมายอิสลาม แต่ก็ไม่ชัดเจนว่าจะให้ตีความอย่างไรในเรื่องการปฏิบัติ

ตาลีบันใช้ม่านกั้นแยกนักเรียนชาย-หญิง

 

โรงเรียนและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ กำลังถูกจับจ้องอย่างใกล้ชิดจากตะวันตก โดยเฉพาะเรื่องสิทธิสตรี ซึ่งนอกจากม่านสีเทาคั่นอยู่กลางห้องเรียนแล้ว นักศึกษาหญิงยังต้องสวมชุดยาวกรอมเท้า สวมผ้าคลุมศีรษะแต่เปิดใบหน้าได้ อาจารย์และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในคาบูล กันดาฮาร์และเฮรัต ต้องเลือกว่า จะสอนนักศึกษาแบบแยกกัน โดยมีม่านกั้นในชั้นเรียน สอนแยกชาย-หญิงไปเลย หรือจำกัดผู้หญิงให้อยู่กันเฉพาะบางส่วนของวิทยาเขต อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเฮรัต บอกว่า เขาต้องแบ่งเวลาการสอน 1 ชั่วโมงเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกสอนนักศึกษาหญิงและช่วงหลังสอนนักศึกษาชาย

ตาลีบันใช้ม่านกั้นแยกนักเรียนชาย-หญิง

 

ปัจจุบัน มีนักศึกษาลงเรียนเพียง 120 คน ไม่ถึง 1 ใน 4 ของที่แจ้งไว้ เพราะมีครูและนักศึกษาจำนวนมากที่หนีออกนอกประเทศ คนที่เหลือก็เครียด ทำให้อาจารย์ต้องบอกพวกเขาให้กลับมาเรียน ส่วนอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในคาบูล บอกว่า ทางสถาบันได้ให้อาจารย์เลือกเองว่าจะจัดชั้นเรียนแยกนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงไปเลย หรือจะแยกแบบกั้นด้วยผ้าม่านหรือกระดานก็ได้ แต่สิ่งที่เขาห่วงกลับเป็นจำนวนนักศึกษาที่จะกลับเข้าชั้นเรียน เพราะการกลับมาของตาลีบัน ทำให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจและนักศึกษาบางคนอยู่ในครอบครัวที่กลายเป็นคนตกงาน