ญี่ปุ่นเดินหน้าพัฒนาการให้บริการในด้านต่างๆ ให้เป็นมิตรกับคนทุกกลุ่ม ล่าสุด เตรียมเพิ่มจำนวนแท็กซี่สำหรับผู้ใช้รถเข็นให้มากขึ้น เพื่อรองรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

กระทรวงคมนาคมของญี่ปุ่นวางแผนจะเพิ่มจำนวนรถแท็กซี่อเนกประสงค์ ซึ่งสามารถรับส่งผู้โดยสารที่ใช้รถเข็น เช่น ผู้พิการหรือผู้สูงอายุได้ โดยตั้งเป้าว่าจะต้องมีรถแท็กซี่ที่รับส่งผู้ใช้รถเข็นได้อย่างน้อย 1 ใน 4 ของจำนวนรถแท็กซี่ทั้งหมดที่มีในทุกจังหวัด ภายใน 5 ปีข้างหน้า

เมื่อปี 2019 ญี่ปุ่นมีจำนวนแท็กซี่ที่รับส่งผู้ใช้รถเข็นอยู่ 21,700 คัน ซึ่งรัฐบาลคาดหวังว่าจะเพิ่มเป็น 90,000 คันได้ ภายใน 5 ปีข้างหน้า พร้อมๆ กับการออกแบบแก้ไขทางเดินในเมืองต่างๆ ให้เป็นมิตรกับผู้ใช้รถเข็นมากขึ้น