ชมรมแพทย์ชนบท โพสต์ข้อความพร้อมภาพ ชี้ว่าองค์การเภสัชกรรม ส่อทุจริตในการจัดซื้อ ATK 8.5 ล้านชุด ร้องหน่วยงานรัฐ เร่งตรวจสอบโดยเร็ว

3 กันยายน 2564 ชมรมแพทย์ชนบท โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ก "ชมรมแพทย์ชนบท" ตั้งข้อสังเกตการเซ็นสัญญาจัดซื้อ ATK 8.5 ล้านชุด โดยกล่าวว่า "องค์การเภสัชกรรมอาจส่อการทุจริตดีลการจัดซื้อ ATK 8.5 ล้านชุด

หากติดตามข่าวเรื่องการประมูล ATK 8.5 ล้านชุด จะเห็นได้ว่า บริษัทที่ยื่นประมูลและชนะการประมูล คือ บริษัท ออสท์แลนด์ แคปปิตอล จำกัด  อย่างไรก็ดี เมื่อถึงวันลงนามเซ็นสัญญาจัดซื้อ ATK 8.5 ล้านชุด กลับลงนามโดย บริษัท เวิลด์เมดิคัล อัลไลแอนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งกรณีดังกล่าวถือว่าผิดกฎหมาย

"แพทย์ชนบท" ชี้ อภ. ส่อทุจริตจัดซื้อ ATK 8.5 ล้านชุด

ดังนั้น องค์การเภสัชกรรมพอรู้ตัวว่า "พลาดแล้ว" จึงเล่นบทที่ช่างกล้า แถลงว่า ชื่อผู้ยื่นซองประมูลไม่ใช่ออสท์แลนด์แต่เป็นบริษัท เวิลด์ เมดิคัล อัลไลแอนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้แทนจำหน่ายชัดเจนว่าที่ผ่านมา ชื่อออสแลนด์ฯ คือชื่อผู้ชนะการประมูล ไม่มีชื่อเวิลด์เมดิคัลฯ ดังปรากฏในหลักฐานเบื้องต้นทั้ง 3 รูปที่แนบมาด้วยคือ

  1. องค์การเภสัชกรรมได้ทำหนังสือเชิญชวนบริษัทออสแลนด์ฯให้มายื่นซอง ซึ่งระบุชัดว่า หากบริษัทนำเข้าไม่ใช่บริษัทเดียวกับผู้แทนจำหน่าย จะต้องมีเอกสารการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายด้วย ซึ่งหากมีการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาก่อนแล้ว บริษัทเวิลด์เมดิคัลฯก็ย่อมใช้ชื่อตนเองในการยื่น แต่ทำไมกลับไม่ได้ใช้ยื่น
  2. รูปการเขียนผลการเปิดซองบนกระดาน มีชื่อบริษัทออสแลนด์หมายเลข 11 แต่ไม่มีชื่อบริษัทเวิลด์เมดิคัลฯ (มีเจ้าหน้าที่องค์การเภสัชกรรมหลายคนร่วมในเหตุการณ์)
  3. รูปในข้อ 2 สอดคล้องกับ ข่าวองค์การเภสัชกรรม 11 สิงหาคม 2564 (วันเปิดซองประกวดราคา) ระบุชัดเจนว่า "บริษัทออสแลนด์แคปปิตอลจำกัด เป็นผู้ที่เสนอราคาต่ำที่สุด" ไม่ใช่บริษัทเวิลด์เมดิคัลฯ

เมื่อเป็นประเด็นร้อน ข่าวองค์การเภสัชกรรม 2 กันยายน 2564 เพิ่งมา “ชี้แจงย้ำว่า ผู้ยื่นซอง คือ เวิลด์เมดิคัลฯ โดยได้รับการแต่งตั้งจากออสแลนด์ฯ ให้เป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ” ซึ่งถือเป็นร่องรอยการส่อทุจริตที่สำคัญ

"แพทย์ชนบท" ชี้ อภ. ส่อทุจริตจัดซื้อ ATK 8.5 ล้านชุด

"แพทย์ชนบท" ชี้ อภ. ส่อทุจริตจัดซื้อ ATK 8.5 ล้านชุด

ชมรมแพทย์ชนบทขอเรียกร้องต่อ โรงพยาบาลราชวิถีในฐานะผู้แทนหน่วยบริการ สปสช.ในฐานะผู้จ่ายเงินงบประมาณซื้อ ATK กระทรวงสาธารณสุขในฐานะคณะกรรมการกำหนดแผนฯที่เป็นผู้รับรองราคาและสเป็ก กรมบัญชีกลางในฐานะผู้คุ้มกฎ และ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องผู้ประมูลเป็นคนละรายกับผู้ลงนามในสัญญาให้ละเอียดโดยเร็ว ว่าเป็นการการกระทำที่ผิดกฏหมายและเอื้อเอกชนหรือไม่ รวมทั้งมีการแก้ไขเอกสารการประมูลเพื่อสร้างหลักฐานเท็จหรือไม่ และควรมีการอายัติและเปิดเอกสารทั้งหมดเพื่อตรวจสอบอย่างเร่งด่วน

"แพทย์ชนบท" ชี้ อภ. ส่อทุจริตจัดซื้อ ATK 8.5 ล้านชุด

ATK ลอตนี้นอกจากมีความคลางแคลงสงสัยในคุณภาพแล้ว หากยังมีการประมูลที่ขาดธรรมาภิบาลด้วยแล้ว ยิ่งเป็นตราบาปกำลัง 2 ของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขที่ไม่ควรเกิดขึ้น องค์การเภสัชกรรมเคยเป็นองค์กรแห่งความหวังของเราชาวแพทย์ชนบทและสังคมไทย มิควรต้องมัวหมองเพราะการบริหารที่ไม่ตรงไปตรงมาโดยผู้บริหารไม่กี่คน สังคมไทยและรัฐบาลต้องร่วมกันทำความจริงให้กระจ่างโดยเร็ว