โรงพยาบาลสนามเฟส 3 ที่ มทบ.11 เปิดบริการรับเพิ่มอีก 188 เตียง เมื่อรวมการบริการเต็มโครงการมีขีดความสามารถขั้นสูงสุดในการรองรับผู้ป่วยโควิดเหลืองและโควิดแดง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

3 กันยายน 2564 นพ. พิชญา นาควัชระ ผอ.รพ.ธนบุรีบำรุงเมือง ผู้รับผิดชอบ รพ.สนาม มณฑลทหารบกที่ 11 ได้กล่าวว่า ในวันที่ 1 ก.ย.64 ที่ผ่านมา ทางกองทัพบก โดยมณฑลทหารบกที่ 11 ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และกลุ่ม Thonburi Healthcare Group โดย รพ.ธนบุรีบำรุงเมือง จะดำเนินการขยายเตียงของโรงพยาบาลสนาม มณฑลทหารบกที่ 11 แจ้งวัฒนะ เฟส 3 เพิ่มเติมอีก 188 เตียง

 

 

ซึ่งเป็นศูนย์พักคอยระดับสูงเพื่อเข้าสู่ระบบ community isolation (CI plus) หลังจากที่ในเฟส 1 (รพ.มทบ.11-1) ได้เปิดดำเนินการจำนวน 154 เตียง ไปเมื่อวันที่ 2 ก.ค. และเฟส 2 (รพ.มทบ.11-2) ซึ่งเปิดดำเนินการในวันที่ 12 ส.ค.ที่ผ่านมา จำนวน 152 เตียง โดยมีความเพียบพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์ระดับ ICU และระบบสนับสนุนต่างๆซึ่งมีความทันสมัยสูงสุด เช่น CCTV ซึ่งสามารถพูดโต้ตอบกับคนไข้ และพยาบาล การสร้างห้องน้ำ ห้องอาบน้ำความดันลบไว้ในหอผู้ป่วย เป็นต้น ปัจจุบันมีผู้ป่วยใน รพ.ทั้งสองเฟสจนเต็มขีดความสามารถ

 

 

สำหรับในเฟส 3 นี้ ที่เปิดบริการวันที่ 1 ก.ย. จะมีการเพิ่มการบริการตรวจ ATK และ RT PCR ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง แบบ walk thru และ drive thru โดยจำกัดการตรวจ ATK 1,000 ราย/วัน (นัดผ่านระบบ que que) และ RT PCR 400 ราย/วัน (แบบ drive thru) โดยให้ลงทะเบียนล่วงหน้า  การบริการการตรวจ ATK จะมีเตียงรองรับผู้เปราะบาง 188 เตียง ซึ่งจะเข้าพักคอยรอผลการตรวจ RTPCR เพื่อนำส่ง hospitels หรือ รพ.สนาม หรือสามารถพักในศูนย์พักคอยระดับสูง (CI plus) ทั้งนี้การส่งต่อผู้ป่วยขึ้นกับสภาวะการเจ็บป่วย นพ.พิชญากล่าว

นพ.พิชญากล่าวต่อว่า ในส่วนของผู้ป่วยผลบวกจาก ATK ที่แข็งแรงจะได้รับยาและเข้าสู่ระบบ home isolation HI  “เมื่อรวมการบริการเต็มโครงการจะทำให้มีจำนวนเตียง 494 เตียง ซึ่งมีขีดความสามารถขั้นสูงสุดในการรองรับผู้ป่วยโควิดเหลืองและโควิดแดง”