svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

หนองหาน ปรับศูนย์โอท็อปเก่าเป็น รพ.สนาม200 เตียง รับผู้ป่วยสีเขียว

01 กันยายน 2564

6 เทศบาลตำบล 9 อบต.ใน อ.หนองหาน อุดรธานี ลงขันผุดรพ.สนาม 200 เตียง เฝ้าดูแลผู้ป่วยด้ผ่านกล้องวงจรปิด รพ.ศูนย์ส่งเอ็กซเรย์ “คนอุดรไม่ทิ้งกัน” 1.3 ล้านสนับสนุน พรุ่งนี้ย้ายผู้ป่วยสีเขียวเข้า คืนเตียงให้ผู้ป่วยโรคอื่นที่ต้องชะลอรักษาหลายเดือน

1 กันยายน 2564 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุข (สสจ.)อุดรธานี เดินทางตรวจติดตาม “ศูนย์ฮักแพง ไทหนองหาน” หรือ รพ.สนามหนองหาน ที่อาคารศูนย์โอท็อป ทต.หนองหาน ริมถนนหนองหาน-อุดรธานี อ.หนองหาน จ.อุดรธานี มีนายประทีป อุ่ยเจริญ นายอำเภอหนองหาน นพ.ธงภักดิ์ มีเพียร ผอ.รพ.หนองหาน นายปิยะพัฒน์ ศรีภูวงศ์ นายก ทต.หนองหาน นำผู้บริหาร อปท.15 แห่ง เข้าตรวจพื้นที่ส่วนผู้ป่วยโควิด-19 และส่วนบุคลากรทางการแพทย์ 


ส่วนพื้นที่ผู้ป่วยโควิด-19 เป็นอาคารขนาดใหญ่หลังคาสูง แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน แยกเป็นผู้ป่วยชาย ผู้ป่วยหญิง รวม 200 เตียง จัดเตรียมพื้นที่เป็นเตียงกระดาษ แต่ละเตียงมีเครื่องนอน-หมอน-มุ้ง พัดลม และอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว โดยมีพื้นที่ซักล้าง-ห้องน้ำ แยกส่วนชาย-หญิง , จุดตรวจวัดความดันและอุณหภูมิ มีห้องความดันลบ พร้อมติดตั้งเครื่องเอ็กซเรย์โมบาย ตรวจสอบปอดผู้ป่วย จัดซื้อด้วยเงินบริจาค “คนอุดรไม่ทิ้งกัน” ของผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี ราคากว่า 1.3 ล้านบาท ซึ่งได้จัดซื้อ 5 เครื่องมอบให้โรงพยาบาลแม่ข่าย 
หนองหาน ปรับศูนย์โอท็อปเก่าเป็น รพ.สนาม200 เตียง รับผู้ป่วยสีเขียว

หนองหาน ปรับศูนย์โอท็อปเก่าเป็น รพ.สนาม200 เตียง รับผู้ป่วยสีเขียว

 

ในอาคารผู้ป่วยยังมี “หุ่นยนต์ทางการแพทย์” รับการสนับสนุนจาก วิทยาลัยการอาชีพ อ.หนองหาน จำนวน 1 ตัว สร้างขึ้นเพื่อใช้งานในศูนย์ฯ งบประมาณ 40,000 บาท ควบคุมทางไกล ผ่านโทรศัพท์มือถือ บรรทุกน้ำหนักครั้งละไม่เกิน 40 กก. เพื่อนำยา-อาหาร-น้ำ-สิ่งของต่าง ๆ ส่งเข้าไปให้ผู้ป่วยภายใน โดยบุคลากรทางการแพทย์จะไม่ต้องสวมชุดพีพีอี. เข้าไปภายในอาคารบ่อย ๆ และยังพูดคุยโต้ตอบกับผู้ป่วยผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้ด้วย

 
ส่วนพื้นที่บุคลากรทางการแพทย์ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมด แยกออกมาจากอาคารผู้ป่วยเป็นทั้งอาคารสถานที่พัก และพื้นที่การปฏิบัติหน้าที่เฝ้าติดตามอาการผู้ป่วยผ่านโทรทัศน์วงจรปิด จากอาคารผู้ป่วยและพื้นที่โดยรอบ ตลอดจน “ระบบออนไลน์” เชื่อมโยงข้อมูลกับ รพ.หนองหาน ที่อยู่ห่างใช้เวลาในการเดินทาง 5 นาที ศูนย์ฮักแพงไทอุดรธานี มีลานจอดรถขนาดใหญ่เพียงพอในการจัดพื้นที่รถฉุกเฉิน นำผู้ป่วยเข้า-ออกสะดวก พร้อมพื้นที่จอดรถของบุคลากร ตลอดจนพื้นที่สำรองจำนวนมาก  
หนองหาน ปรับศูนย์โอท็อปเก่าเป็น รพ.สนาม200 เตียง รับผู้ป่วยสีเขียว

หนองหาน ปรับศูนย์โอท็อปเก่าเป็น รพ.สนาม200 เตียง รับผู้ป่วยสีเขียว

 

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี กล่าวขอบคุณ ฝ่ายปกครอง อ.หนองหาน , รพ.หนองหาน , หน่วยงานสนับสนุนอื่น ๆ และโดยอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 แห่งของอำเภอหนองหานที่ร่วมกันอุดหนุนงบประมาณ มอบให้ ทต.หนองหาน นำมาปรับปรุงอาคารศูนย์โอท็อปจนเกิดเป็น รพ.สนามหนองหาน จะดูแลพ่อแม่พี่น้องของเราเอง เดือนที่แล้วตนเองมาที่นี่สภาพของอาคารไม่ใช้งานมานานมีสภาพชำรุดทรุดโทรม แม้แต่พื้นก็พังเสียหายไปมากการร่วมแรงรวมใจทำงานไม่ถึงเดือนพร้อมใช้งานได้แล้ว

  
ขณะที่ นายประทีป อุ่ยเจริญ นายอำเภอหนองหาน เปิดเผยว่า ที่ผ่านมามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เดินทางกลับมาจำนวนมาก ทำให้เตียงรักษาผู้ป่วย รพ.หนองหาน ไม่เพียงพอ ต้องส่งผู้ป่วยไปยัง รพ.สนามอื่น ได้รับคำแนะนำให้ท้องถิ่นมาช่วย เมื่อมีการประชุมก็เห็นร่วมกันว่า อ.หนองหานน่าจะมี รพ.สนามเอง โดยใช้งบประมาณของท้องถิ่น เมื่อออกดูพื้นที่ได้เลือกที่ “ศูนย์โอท็อป” ทต.หนองหาน ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร ก็ด้วยใช้ที่นี่โดยมี ทต.หนองหาน เป็นเจ้าภาพ อปท.อีก 14 แห่ง สนับสนุนงบประมาณมาช่วย โดยรูปแบบ ทต.หนองหาน และ รพ.หนองหาน ได้ร่วมกันพิจารณา

 
นายปิยะพัฒน์ ศรีภูวงศ์ นายก ทต.หนองหาน เปิดเผยว่า ศูนย์โอท็อปไม่ได้ใช้งานมานาน การปรับปรุงใช้งบสูงได้จาก ทต. 6 แห่งๆ ละ 240,000 บาท อบต. 9 แห่งๆละ 200,000 บาท รวมแล้ว 3,240,000 บาท บาท รูปแบบก็หารือกันทุกฝ่าย โดยคำนึงถึงการใช้งาน ทั้งวัสดุอุปกรณ์ผู้ป่วย และระยะเวลาสร้าง เพราะไม่รู้ว่าผู้ป่วยจะสูงขึ้นหรือลดลง  ยังคำนึงถึงใช้ประโยชน์อนาคต ซึ่งก็ต้องมีความมั่นคงแข็งแรง ขณะที่บางส่วนก็ทำลักษณะชั่วคราว อาทิ ไฟฟ้าภายจัดหาวัสดุอุปกรณ์ แล้วเอามาดำเนินการเอง เป็นการใช้งบประมาณมีประสิทธิภาพ ใหเกิดประโยชน์สูงสุด ผู้ป่วยมาอยู่เหมือนใช้ชีวิตประจำวัน บุคคลากรทางการแพทย์ก็ต้องอยู่ด้วยความสะดวก  


ทางด้าน นพ.ธงภักดิ์ มีเพียร ผอ.รพ.หนองหาน เปิดเผยว่า รพ.หนองหาน เป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย ดูแลโรงพยาบาลใกล้เคียงอีก 4 แห่ง (พิบูลย์รักษ์ -ทุ่งฝน-ไชวาน-กู่แก้ว)  เราเคยรับผู้ป่วยโควิด-19 สูงสุดเกือบ 200 คน โดยนำเตียงผู้ป่วยอื่นมาใช้แทน ทำให้มีผู้ป่วยโรคอื่น ๆถูกชะลอการรักษา เมื่อศูนย์ฮักแพงไทหนองหานเปิด หลังทดสอบระบบอีก 1-2 วัน จะย้ายผู้ป่วยสีเขียวจาก รพ.หนองหาน มารักษาที่นี่ทั้งหมด ก็จะเป็นการคืนเตียงผู้ป่วยอื่น ให้กลับเข้ามารักษาที่ รพ.หนองหานอีกครั้ง นอกจากนี้ยังจะรับผู้ป่วยโควิด-19 สีเขียว จาก รพ.ที่เราเป็นพี่เลี้ยงอยู่มารักษาด้วย     


ภาพโดย : เศกสันติ กัลยาณวิสุทธิ์