จังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น เกษตรกรชาวบ้านกุดเมืองฮาม เปิดน้ำหยดแรก จากการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ปล่อยสู่ไร่นาบนพื้นที่กว่า 800 ไร่

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

31 สิงหาคม 2564 ที่ ถนนคันดินรอบอ่างเก็บน้ำกุดเมืองฮาม ตำบลกุดเมืองฮาม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ พระครู ประดิษฐ์ วรการ เจ้าคณะตำบลกุดเมืองฮาม และเจ้าอาวาสวัดกุดเมืองฮาม ประธานฝ่ายสงฆ์  พร้อมด้วย นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานฝ่ายฆารวาส ร่วมกับ กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น ในเขตตำบลกุดเมืองฮาม และพี่น้องเกษตรกรชาวนาในพื้นที่รับน้ำ ได้มาร่วมกันประกอบพิธี เปิดน้ำหยดแรกสู่ไร่นา จากถังพักน้ำ ตามโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์กุดเมืองฮาม ของกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมกิจกรรมปลูกต้นไม้ จำนวน 569 ต้น อันประกอบด้วย พันธุ์ไม้รวงผึ้ง ไม้ลำดวน ไม้พะยูง ไม้มะค่าโมง และไม้ยางนา นอกจากนั้นยังได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลากินพืชน้ำจืดลงสู่อ่างเก็บน้ำกุดเมืองฮาม จำนวน 1,238 ตัว ขณะเดียวกันยังถือโอกาสได้มอบน้ำดื่มจำนวน 1,000 ขวด ให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยประจำศูนย์พักคอยและศูนย์รับขวัญ ที่อยู่ภายในวัดกุดเมืองฮาม แห่งนี้ด้วย
เปิดน้ำหยดแรกจากพลังงานแสงอาทิตย์เลี้ยงข้าวในนา 800 ไร่

เปิดน้ำหยดแรกจากพลังงานแสงอาทิตย์เลี้ยงข้าวในนา 800 ไร่

 

โดย นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า วันนี้ต้องกราบนมัสการขอบพระคุณ พระครู ประดิษฐ์ วรการ เจ้าคณะตำบลกุดเมืองฮาม และเจ้าอาวาสวัดกุดเมืองฮาม ที่ได้แนะนำชาวบ้านได้ดูแลแหล่งน้ำที่อยู่ด้านหลังวัดซึ่งเป็นหัวใจหลักของพี่น้องชาวอำเภอยางชุมน้อย เพราะทุกคนเชื่อว่าหากมีน้ำก็มีชีวิต โดยวันนี้ไม่ใช่แค่ดูแลรักษา ยังมีการต่อยอดในการพัฒนา ร่วมมือกับสำนักงานทรัพยากรน้ำจังหวัดศรีสะเกษ และสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค5 นครราชสีมา ในการนำโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ นำมาใช้สูบน้ำขึ้นเก็บกับในถัง ก่อนที่จะปล่อยลงสู่ไร่นาของพี่น้องเกษตรกร ที่สามารถดูแลป้องกันภัยแล้งได้มากกว่า 800 ไร่ และยังเพิ่มปริมาณน้ำใต้ดิน สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กเดกับพื้นดินได้ตลอดปีได้เป็นอย่างดีด้วย จึงขอแสดงความยินดี และขอมอบแหล่งน้ำกุดเมืองฮาม แห่งนี้ ไว้เป็นสมบัติของพี่น้องประชาชนในเขตตำบลกุดเมืองฮาม อำเภอยางชุมน้อย ได้ร่วมกันดูแลรักษาไปจนช่วยลูกหลานสร้างความอุดมสมบูรณ์สร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืนตลอดไป
เปิดน้ำหยดแรกจากพลังงานแสงอาทิตย์เลี้ยงข้าวในนา 800 ไร่

 

เปิดน้ำหยดแรกจากพลังงานแสงอาทิตย์เลี้ยงข้าวในนา 800 ไร่

เปิดน้ำหยดแรกจากพลังงานแสงอาทิตย์เลี้ยงข้าวในนา 800 ไร่

โดย - พงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์