รัฐสภาถกเดือด! ประชุมร่วมพิจารณาร่างกฎหมายยาเสพติด “พรเพชร” ให้สัมภาษณ์ถึงวาระการประชุมในวันนี้ เริ่มที่ร่างกฎหมายยาเสพติด อาจตามด้วยการหารือญัตติพรรคก้าวไกลเรื่องข้อบังคับ ก่อนพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันที่ 24 ส.ค. 2564 ก่อนการประชุมร่วมกันของรัฐสภา นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ในฐานะรองประธานรัฐสภา ให้สัมภาษณ์ถึงวาระการประชุมในวันนี้ ว่า มีหลายเรื่อง โดยเช้านี้จะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด และร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน ส่วนร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว อาจจะต้องเลื่อนไปทีหลัง แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับที่ประชุมว่า 3 ฝ่ายตกลงกันอย่างไร

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการประชุมก่อนจะเข้าวาระ มีการทักท้วงเรื่องความไม่พร้อมของสมาชิกที่จะเข้าร่วมประชุม แม้กระทั่งเวลา 10.30 น. องค์ประชุมยังไม่ครบ โดยสส.พรรครัฐบาลอ้างว่ามีประชุมกรรมาธิการ หลายคณะโดยเฉพาะคณะแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่สส.พรรคฝ่ายค้าน ได้ทักท้วงทันทีว่า คณะกรรมาธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พิจารณาเสร็จแล้ว และรายงานก็ส่งให้สมาชิกเรียบร้อยแล้ว

จากนั้นครู มานิต สังพุ่ม ได้ขอให้ประธานระบุมาว่า จำนวนสมาชิกในห้องประชุมมีจำนวนเท่าไหร่กันแน่ ซึ่งนายพรเพชร แจ้งว่ามีสมาชิก 375 คน ใกล้จะครบองค์ประชุม

หลังจากนั้นเวลาประมาณ 10.45 น. จึงเริ่มเข้าสู่การพิจารณาร่างกฎหมาย โดยสมาชิกตั้งข้อสังเกต เรื่องการสมัครใจเข้าสู่การบำบัดซึ่งในความเป็นจริงแล้ว คนที่ติดยาเสพติดและเยาวชนไม่ยอมรับว่าตัวเองติดยาเสพติด และไม่ยอมรับการเข้ารักษา

สำหรับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และมาตรา 91) ซึ่งคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว เพื่อขอความเห็นชอบการแก้ไขในมาตราต่างๆ แต่รัฐธรรมนูญมีกระบวนที่แตกต่างจากร่างพระราชบัญติ คือ วาระ 3 ต้องเว้นระยะไปก่อน 15 วัน แต่ทั้งนี้ พรรคก้าวไกล มีการเสนอญัตติให้ที่ประชุมรัฐสภาตีความข้อบังคับของรัฐสภาว่าจะดำเนินการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญได้แค่ไหน เพียงใด จึงต้องมีการหยิบยกขึ้นมาก่อนพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญว่าจะทำได้หรือไม่ เนื่องจากมีประเด็นโต้เถียงกันหลายข้อ ส่วนตัวประมาณการได้ว่าการพิจารณาญัตติและร่างรัฐธรรมนูญจะใช้เวลานานเท่าไร อาจเกี่ยวเนื่องกับองค์ประชุม เพราะ ส.ส. ก็ทำหน้าที่ดึกมากมาหลายวันแล้ว ซึ่งมีการพูดกันว่าอาจจะยืดไปถึงอีกวัน คือพรุ่งนี้คงถึงร่างรัฐธรรมนูญแน่นอน แต่จะเสร็จหรือไม่ ไม่ทราบ

ร่างรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการยกร่างมา สามารถปรับปรุงแก้ไขถ้าสมาชิกรัฐสภาไม่เห็นด้วย ก็เหมือนกฎหมายธรรมดา แต่โดยทั่วไปส่วนมากกรรมาธิการจะยืนตามนั้น ขณะที่เรื่องวาระ 3 ที่หลายฝ่ายจับตา นายพรเพชร ระบุว่ายังไม่มีการหารือในเรื่องนี้ ปกติเป็นที่ทราบกันดีว่า สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ไม่มีการตกลงร่วมกันว่าจะลงมติอย่างไรในวาระ 3 และไม่มีใครมาถามปัญหาในเรื่องนี้ ยืนยันว่าเรื่องแก้ไขเป็นเรื่องของกรรมาธิการว่าจะแก้ไขอย่างไรหรือไม่

อย่างไรก็ตาม เมื่อถามถึงการพิจารณาวาระ 2 หากกรรมาธิการมีการถอนก่อนที่จะมีการพิจารณานั้น ประธานก็จะต้องถามที่ประชุมว่าเห็นชอบการถอนหรือไม่ โดยส่วนใหญ่ที่ประชุมจะเห็นชอบ หรืออย่างกรรมาธิการมีการเขียนถ้อยคำผิดไปก็อาจขอถอนได้