svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ด่วนเช็กรายชื่อ! โปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชฯ อดีตรมต.-สส.-นักการเมือง

20 พฤศจิกายน 2566
1.4 k

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชฯ อดีตรมต. สส. นักการเมือง ขณะที่ “มาดามเดียร์” ได้ชั้นทวิติยาภรณ์ช้างเผือก

20 พ.ย. 66 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2565 โดยมีอดีตรัฐมนตรี ข้าราชการเมือง รวมทั้งสิ้น 12,852 ราย 

ประกอบด้วย ชั้นสายสะพาย จำนวน 11,429 ราย และชั้นต่ำกว่าสายสะพายสำหรับบุคคลบางประเภท จำนวน 1,153 ราย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน 

ทั้งนี้ มีอดีตรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และข้าราชการการเมือง สส. ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ จำนวนหลายราย ระดับรัฐมนตรี ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ได้แก่

 • นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ
 • นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์
 • นายสุชาติ ชมกลิ่น
 • นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ

ขณะที่ ชั้นมหาวชิรมงกุฎ ได้แก่

 • นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล  
 • น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์   

ข้าราชการการเมือง ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก ได้แก่

 • พล.ต.วีระ โรจนวาศ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย
 • นายธนกร วังบุญคงชนะ    

ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก อาทิ

 • นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ  
 • นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล    

ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก  อาทิ

 • นายธัชชญาณ์ณัช เจียรธนัทกานนท์
 • นายสิรภพ ดวงสอดศรี  

ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ได้แก่  

 • นายชนะศักดิ์ อัตถาวงศ์
 • นายพิสุทธิ์ เพียรมนกุล
 • นายพิพัฒน์ชัย ภัครัชตานนท์    

ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก ได้แก่  

 • นางสาทิพานัน ศริชนะ 

ขณะที่กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ได้แก่

 • นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ

ด้าน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก อาทิ

 • นายสุพล จุลใส
 • นายอารี ไกรนรา
 • นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ส.ส.ภูมิใจไทย และผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ “สัปเหร่อ” เป็นต้น 

ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย อาทิ  

 • นายรงค์ บุญสวยขวัญ
 • นายเอกภพ เพียรพิเศษ
 • นายกองตรี อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ  
 • นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ เป็นตั้น 

ชั้นทวิติยาภรณ์ช้างเผือก อาทิ

 • นายคารม พลพรกลาง  
 • นายกษิดิ์เดช ชุติมันต์  
 • นายคฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล  
 • นายเกษมศสันต์ มีทิพย์  
 • นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์
 • นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ
 • นายพิบูลย์ รัชกิจประการ
 • นายศิริพงษ์ รัสมี
 • นายศุภชัย นพขำ
 • นางสาวกวินนาถ ตาคีย์
 • นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา
 • นางสาววทันยา บุนนาค
 • นางสาวศรีนวล บุญลือ  
 • นางอาภรณ์ สาราคำ  

ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย อาทิ

 • นายชวน ชูจันทร์
 • นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาพ
 • นายต่อศักดิ์ อัศวเหม
 • นายกัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี
 • นางสาวจิราพร นาคดิลก
 • นางบุญญาพร นาตะธนภัทร
 • นางสุเนตตา แซ่โก๊ะ
 • นางสาวสุภาพร กำเนิดผล เป็นต้น 

สมาชิกวุฒิสภา ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก อาทิ  

 • นางสาวภัทรา วรามิตร
 • นายเจน นำชัยศิริ  

ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก อาทิ

 • นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์  
 • นายกษิดิศ อาชวคุณ  
 • นายประดิษ์ เหลืองอร่าม  
 • นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา เป็นต้น 

นอกจากนี้ ในชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ในสัดส่วนที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ นักวิชาการ และเลขานุการ ประจำคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา ปรากฏว่ามีชื่อ นายเกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร หรือโค้ชอ๊อด อดีตโค้ชวอลเลย์บอลทีมชาติไทย ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯในครั้งนี้ด้วย  

ขณะที่ ในชั้นตริตาภรณช้างเผือก ปรากฎชื่อ นางถวิลวดี บุรีกุล นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน 

ด้าน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปรากฏชื่อ นางนิชา หิรัญบูรณะธุวธรรม ภรรยา พล.อ.ร่มเกล้า ธุวธรรม หรือ เสธ.เปา นายทหารที่เสียชีวิตจากเหตุสลายการชุมนุมที่สี่แยกคอกวัว ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก เป็นต้น 

เช็กรายชื่อทั้งหมดที่นี่>>>>>พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ