svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

การเมือง

"มนัญญา" นำทีมถก สปป.ลาว หวังดันสินค้าเกษตรชายแดนปี 66 ทะลุ 6 แสนล้าน

25 มกราคม 2566

"รมช.มนัญญา" นำทีมผู้บริหาร ก.เกษตรฯ หารือรัฐมนตรีกสิกรรมและป่าไม้ สปป.ลาว ดันค้าชายแดนไทย-ลาว-จีน ปี 66 ทะลุ 6 แสนล้านบาท โดยเฉพาะสินค้าเกษตร 6 หมื่นล้านบาท

25 มกราคม 2566 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่  25 - 28 มกราคม นี้ ตนพร้อมด้วย นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร , นางสาวอัญมณี  ถิรสุทธิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และ นายนิรันดร์ มูลธิดา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และภาคเอกชนส่งออกสินค้าเกษตร

จะเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เพื่อเข้าพบกับรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ ของ สปป.ลาว เพื่อหารือความร่วมมือด้านการเกษตร ภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป.ลาว ในฐานะประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์
 

ทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายจะหารือ เพื่อแก้ไขปัญหาและลดอุปสรรคระหว่างกัน ในการอำนวยความสะดวกทางการค้าสินค้าเกษตร ทั้งทางบก และทางอากาศ การพัฒนาความร่วมมือด้านสุขอนามัยพืชไทย-ลาว เพื่อป้องกันโรคและศัตรูพืชในสินค้าเกษตร การร่วมกันจัดตั้งคณะทำงานร่วมไทย-ลาว (Working Group) ด้านวิชาการเกษตรและกักกันพืช ให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน

และกำหนดประเด็นสำคัญ สำหรับประสานการทำงาน รวมถึงหารือในเรื่องการนำเทคโนโลยี ของกรมวิชาการเกษตร ไปขยายผลในพื้นที่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซ้อน-ห้วยซั้ว ใน สปป.ลาว รวมถึงการรายงานผลสำเร็จ ความร่วมมือด้านสหกรณ์ของสองประเทศ ซึ่งมีโครงการพัฒนาสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบบัญชีสหกรณ์ โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กับกรมตรวจบัญชีกลางของ สปป.ลาว และการศึกษาดูงานระหว่างกัน
"มนัญญา" นำทีมถก สปป.ลาว หวังดันสินค้าเกษตรชายแดนปี 66 ทะลุ 6 แสนล้าน
 

“ลาวกับไทยถือเป็นคู่ธุรกิจ ที่ร่วมกันค้าต่อยอดขยายผลไปค้ากับทางจีน ปัจจุบันมูลค่าการค้าชายแดนของไทย-ลาว รวมสินค้าทุกประเภทในปี2565(ม.ค.-พ.ย. ) อยู่ที่ 5.48 แสนล้านบาท ในปี 2566 คาดว่า ตัวเลขการส่งออกด่านชายแดนไทย  - ลาว ในทุกประเภทสินค้าจะเพิ่มเป็น  6 แสนล้านบาท โดยยอดการส่งออกสินค้าเกษตรคาดว่า จะขยายเป็น 50,000-60,000 ล้านบาท

ซึ่งปี 65 มีสินค้าสินค้าเกษตร ที่มีใบรับรองสุขอนามัยพืชจากไทยผ่าน สปป.ลาว ไปจีน 8.06  แสนตัน มูลค่า 5.66 หมื่นล้านบาท ดังนั้นการยกประเด็นหารือด้านการอำนวยความสะดวก ทางการค้าชายแดนไทย-ลาว การร่วมกันพัฒนายกระดับมาตรการสุขอนามัยพืชของด่านชายแดน การประชุมร่วมกันของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืช การแลกเปลี่ยนข้อมูลกฎระเบียบในการควบคุมการส่งออก - นำเข้าระหว่างสองประเทศจึงสำคัญ

รวมถึงการหารือเพื่ออำนวยความสะดวก การขนส่งสินค้าผ่าน สปป.ลาว ไปยังประเทศจีน โดยเส้นทางรถไฟและรถบรรทุก เนื่องจากไทย-จีน มีข้อตกลงการส่งออกผลไม้ผ่านประเทศที่สาม ต้องปิดซีลตู้เพื่อป้องกันการปนเปื้อน และปลอมปนสินค้าระหว่างขนส่งตลอดเส้นทางจนถึงประเทศจีน กรณีนี้จะขอความร่วมมือกับทาง สปป.ลาว ว่าในระหว่างขนส่งผ่าน สปป.ลาว  นั้น ไม่ให้มีการเปิดตู้หรือ Break seal ตู้คอนเทนเนอร์ ยกเว้นกรณีมีข้อมูลว่า มีการซุกซ่อนสิ่งผิดกฎหมาย

ซึ่งทางฝ่ายไทยจะนำตัวอย่างซีล และตัวอย่างใบรับรองสุขอนามัยพืชของไทย ที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรองรับ การใช้งาน e-Phyto แสดงต่อทางการ สปป.ลาว ด้วย นอกจากนั้นภาคเอกชน จะได้รับทราบปัญหาที่ด่านชายแดนลาว เพื่อนำมาบริหารจัดการการส่งสินค้าเกษตร ลดปัญหากระจุกตัวที่ด่านไทย-ลาว-จีน” รมช.เกษตรฯ กล่าว
"มนัญญา" นำทีมถก สปป.ลาว หวังดันสินค้าเกษตรชายแดนปี 66 ทะลุ 6 แสนล้าน  

ด้าน นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า  ประเด็นความร่วมมือด้านสุขอนามัยพืชไทย-ลาว นั้น จะมีการทำรายละเอียด รายชื่อสินค้าพืชควบคุม (regulated article) เพื่อให้การนำเข้าสินค้าพืชดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบของทั้งสองประเทศ และอำนวยความสะดวกทางการค้า และความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชทั้งสองฝ่าย ในการตรวจสอบมันสำปะหลังส่งออก และนำเข้าอย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้มีการนำเข้ามันสำปะหลังพันธุ์อ่อนแอ ไม่ต้านทานโรค โดยมันสำปะหลังเป็นพืชส่งออกสำคัญของลาว และไทยนำเข้าปีละกว่า 7.8 พันล้านบาท จากสินค้าเกษตรที่นำเข้าปีละ 1.2 หมื่นล้านบาท

สำหรับ สปป.ลาว เป็นคู่ค้าอันดับที่ 18 ของไทย  มูลค่าการค้ารวมไทย-ลาว ปี 2565 (ม.ค.-พ.ย.) ประมาณ 5.48 แสนล้านบาท  ส่งออก/นำเข้า มากที่สุดที่ ด่านมุกดาหาร หนองคาย นครพนม และเชียงคาน ปี 65 ไทยนำเข้าสินค้าเกษตรจากสปป.ลาว 1.9  ล้านตัน มูลค่า 1.2 หมื่นล้านบาท ส่วนมากเป็นมันเส้นปริมาณ 1.35 ล้านตัน มูลค่า 7.7 พันล้านบาท  มันสำปะหลัง ปริมาณ 2.36 แสนตัน  มูลค่า 1.03 พันล้านบาท  หัวมันสด ปริมาณ 1.71 แสนตัน มูลค่า 3.3 ร้อยล้านบาท และไทยส่งออกสินค้าเกษตร 1.1 ล้านตัน มูลค่า 3.5 พันล้านบาท 

ภาพรวมไทยยังได้เปรียบดุลการค้า ทั้งนี้ปี 62 - 64 มีมูลค่าการค้าปีละ 2.08  แสนล้านบาท โดยไทยส่งออกปีละ 1.16 แสนล้านบาท  นำเข้าปีละ 9.2 หมื่นล้านบาท มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรเฉลี่ยปีละ 3.3 หมื่นล้านบาท หรือร้อยละ 16 ของมูลค่าการค้ารวมทุกสินค้า  
นายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร