svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

สกัด"ทุเรียน"ลักลอบสวมสิทธิ์ส่งออกจีน "มนัญญา"สั่งดำเนินคดีถึงที่สุด

"มนัญญา" สั่งกวก.ดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องสวมสิทธิ์ทุเรียนส่งออกจีนฐานจงใจใช้เอกสารเท็จ หลังด่านเชียงของ-ด่านจันทบุรีตรวจพบเจ้าของแปลงไม่มีทุเรียนส่ง และทุเรียนมีเพลี้ยแป้ง ผิดกฏหมายกักพืช จึงไม่อนุมัติส่งออก

 

"นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์"  รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าได้ให้นายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบให้ด่านตรวจพืชเชียงของ จ.เชียงราย และด่านตรวจพืชจันทบุรีแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายถึงที่สุดกับบริษัทผู้ส่งออก และโรงคัดบรรจุหรือล้งในจังหวัดจันทบุรี 1 แห่งที่ร่วมกันนำเอกสารรับรองแปลงสวนทุเรียนจีเอพี(GAP) ของเกษตรกรมาสำแดงเท็จต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอใบอนุญาตส่งออกทุเรียนไปจีนเมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2565 ที่ผ่านมา 

 

"นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์"  รมช.เกษตรและสหกรณ์

 

ทั้งสองด่านได้ประสานกันและตรวจสอบพบทุเรียนที่รวบรวมเตรียมส่งออกไปจีน มีแมลงศัตรูพืช มีโรคพืช ผิดกฎหมายตามพ.ร.บ.กักพืช ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของการส่งออกทุเรียนไปต่างประเทศ รวมถึงตรวจพบเจ้าของแปลงไม่ได้ขายทุเรียนลอตดังกล่าว

 

"ด่านทั้งสองแห่งจึงยังไม่มีการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชและใบอนุญาตส่งออกไปจีนแต่อย่างใด ทั้งนี้ได้ให้นโยบายกับกรมวิชาการเกษตร มาตลอดเรื่องความเข้มข้นในการตรวจจับทุเรียนสวมสิทธิ์ เพื่อรักษามาตรฐานและคุณภาพของทุเรียนไทย ซึ่งทั้งรัฐบาลและกระทรวงเกษตรฯถือเป็นนโยบายสำคัญ จะเห็นว่านอกจากมีมาตรฐานจีเอพี(GAP) แล้วยังได้สร้าง จีเอพี พลัส (GAP Plus )ออกมาในช่วงวิกฤติโควิด 19  เพื่อรักษาตลาดทุเรียนไทยที่ส่งออกไปจีนรวมถึงนานาประเทศด้วย"

 

มนัญญา ไทยเศรษฐ์  รมช.เกษตรและสหกรณ์

 

"โดยเฉพาะกับจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่ จึงมีการหารือเพื่อกำหนดมาตรฐานส่งออกร่วมกันจนเป็นที่เป็นยอมรับ  ดังนั้นจะไม่ปล่อยปลาเน่าหนึ่งตัวมาทำลายเศรษฐกิจและชื่อเสียงของประเทศชาติ ทั้งนี้จะให้มีการตรวจสอบย้อนหลังทุกด่านด้วยหากมีการส่งออกทุเรียน เนื่องจากขณะนี้แทบจะไม่มีผลผลิตออกมาแล้ว"  รมช.เกษตรฯ กล่าว

 

"นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์" อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่าได้ย้ำในเรื่องมาตรการตรวจสอบการนำแปลงทุเรียนจีเอพี(GAP)ที่กรมวิชาการเกษตร(กวก.) ออกให้กับเกษตรกรที่มีการจัดการแปลงที่ดีมาสวมสิทธิ์เพื่อส่งออกทุเรียนไปจีนซึ่งเป็นประเทศที่นำเข้ามากที่สุด  เพื่อให้ทุกด่านตรวจพืชปฏิบัติ  รวมถึงการใช้ระบบ e-Phyto (E-Phytosanitary Certificate) ในการสนับสนุนการทำงานให้เร็วขึ้น  ซึ่งในการลงพื้นที่พร้อมดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ระหว่าง 30-31 ส.ค. 65 ที่ผ่านมาก็ได้ให้นโยบายในเรื่องนี้กำชับไว้อีกครั้งหนึ่ง

 

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์" อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

 

ดังนั้นจะเห็นว่าผลจากแนวทางปฏิบัติทำให้สามารถตรวจพบการสวมสิทธิ์การส่งออกทุเรียนในครั้งนี้ ซึ่งนอกจากจะดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว กรมจะแจ้งให้จีนเพิกถอนรายชื่อเอกชนรายดังกล่าวออกจากผู้มีสิทธิ์ส่งออกไปจีน และในส่วนของแปลงจีเอพีหากสอบพบว่ามีส่วนร่วมกระทำผิดจะถอนแปลงจีเอพีเช่นกัน

 

ทุเรียน ลักลอบสวมสิทธิ์

 

ทุเรียน ไม่ผ่านมาตรฐานการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร

สำหรับเหตุดังกล่าวมาจาก กรณีด่านตรวจพืชจันทบุรี ได้รับแจ้งจากด่านตรวจพืชเชียงของ ให้ตรวจสินค้าทุเรียน ณ โรงคัดบรรจุแห่งหนึ่ง ของ จ.จันทบุรี โดยได้ประสานเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่6( สวพ. 6) เพื่อร่วมตรวจสอบพร้อมกันใน เวลา 16.00 น  ของวันที่ 31 ส.ค. 65      

 

สกัด\"ทุเรียน\"ลักลอบสวมสิทธิ์ส่งออกจีน \"มนัญญา\"สั่งดำเนินคดีถึงที่สุด

 

โดยมีการตรวจตู้คอนเทรนเนอร์ไปจนถึงกลางตู้ แล้วนำกล่องทุเรียน มาตรวจสอบพบศัตรูพืช เพลี้ยแป้ง และราดำ ค่อนข้างเยอะ ทางด่านตรวจพืชจันทบุรีจึงไม่ออกใบรับรองสุขอนามัยพืชให้ซึ่งจะมีผลให้ทางด่านเชียงของไม่ออกใบอนุญาตส่งออกให้ด้วยเช่นกัน