"ทวี สอดส่อง"เห็นด้วยร่าง พ.ร.บ.ตำรวจ มาตรา 13/1 กรรมการนโยบายมี 2 คณะ พร้อมเสนอเพิ่มเลขาสภาความมั่นคง ศาลปกครอง กรรมการสิทธิ์ฯ ป.ป.ช. สภาทนายความและ นายก อบจ. เข้าเป็นกรรมการ เพื่อเป็นจุดยึดโยงท้องถิ่นชุมชน 

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

10 มิถุนายน 2565 พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ กล่าวอภิปราย ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.... ว่า มาตรา 13/1 ที่ให้มีคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ เรื่องมีคณะกรรมการ 2 คณะเป็นเรื่องที่ทำถูกต้องตามกระบวนการรัฐธรรมนูญ เพราะกฎหมายตำรวจ เป็นกฎหมายปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 260 ให้มีคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อให้ปฏิรูปตำรวจให้เสร็จภายใน 1 ปี และคณะกรรมการก็เสนอขึ้นมาแล้วว่ามี 2 ก. ด้วยเหตุผลอันใด รัฐบาลไปเล่นแร่แปลธาตุ เพื่อไม่ให้เป็นไปตามคณะกรรมการปฏิรูป จึงทำให้วันนี้ (10มิ.ย.) ก็เกิน 5 ปีกว่าแล้ว 

 

ทั้งนี้ ในหมวดที่ต้องมี 2 ก. มันมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะภารกิจของตำรวจ เป็นภารกิจที่ได้รับอิทธิพลและต้องประสานกับกระบวนการอื่นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นระบบย่อยในกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ อัยการศาลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ตำรวจมีหน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและดูแลบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน ตำรวจมีหน้าที่เรื่องความมั่นคงภายใน ดังนั้น ภารกิจที่เขามาสู่ตำรวจจะโถมทับและมีมากมาย จึงจำเป็นต้องมีคณะกรรมการขึ้นมาอีกชุดหนึ่ง

 

"เพราะในระบบย่อยที่เอ่ยถึงนั้น เป็นองค์กรที่มีองค์กรอยู่แล้ว และองค์กรก็มีวัตถุประสงค์ต่างกัน เกิดขึ้นมาตามเหตุและผลขององค์กรดังกล่าว แต่ทั้งหมดจะเดินไปหาประชาชน เพื่อป้องกันสร้างความมั่นคง และทั้งหมดก็ไปละเมิดกับประชาชน ดังนั้น เราต้องมีคณะกรรมการชุดหนึ่ง เราเรียกว่าคณะกรรมการประสานงาน ผมเห็นด้วยที่ต้องมี 2 คณะกรรมการ" พ.ต.อ.ทวี กล่าว

อย่างไรก็ตาม แต่สิ่งหนึ่งที่องค์ประกอบขอเพิ่มเติมใน (3) เนื่องจากว่า มันยังไม่สอดคล้องกับภารกิจตำรวจก็คือ ขอให้เพิ่มเลขาสภาความมั่นคง ขอให้เพิ่มเลขาสำนักงานศาลปกครอง เพราะเรื่องจำนวนมากเป็นเรื่องที่ใช้อำนาจทางการปกครองแล้วประชาชนก็ไปฟ้องศาล ตำรวจก็ไปฟ้องศาลปกครองเวลาศาลปกครองมาชี้แจงจะมีปริมาณงานที่ตำรวจฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) จำนวนมาก ดังนั้น ควรจะเอาเรื่องนี้ไปอยู่ในคณะกรรมการ 

 

ขณะเดียวกัน ขอเพิ่มเลขาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ขอเพิ่มเลขา ป.ป.ช. ขอเพิ่มสภาทนายความ ขอเพิ่มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นตัวแทนองค์กรปกครองท้องถิ่นทั้งประเทศ เพราะไม่มีจุดที่ยึดโยงประชาชนเลย แล้วคณะกรรมการชุดนี้ เป็นคณะกรรมการเพื่อที่จะดูแลประชาชนทั้งประเทศ ทั้งเห็นด้วยว่า คณะกรรมการชุดนี้ควรมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน แต่มื่อคณะกรรมการเสียงส่วนใหญ่ ให้มีกรรมการเฉพาะที่เอ่ยขึ้นมา โดยลอกจากคณะปฏิรูปตามมาตรา 260 ก็เลยลอกมาแค่นั้น จึงขอสงวนเพื่อจะขอเพิ่มบุคคลดังกล่าว 

"แต่ถ้าเพิ่มไม่ได้ก็อยากจะฝากเป็นข้อสังเกตุไว้ว่า อย่างไรก็ตาม ให้คณะกรรมการชุดนี้ฟังประสบการณ์และทัศนะ ของบุคคลที่ผมได้เสนอว่า ควรเข้ามาเป็นกรรมการโดยเฉพาะท้องถิ่นชุมชน ซึ่งเราได้เพิ่งกำหนดไว้ในกฎหมายตำรวจถือว่าเป็นความก้าวหน้าชนิดหนึ่ง จึงข้อสงวนสำหรับมาตรานี้ตามที่อภิปรายไป" เลขาธิการพรรคประชาชาติ ระบุ 
 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด