"ชินวรณ์ บุณยเกียรติ" อัดฝ่ายค้านเล่นการเมืองมากเกินไป ขู่คว่ำ พ.ร.บ. งบปี 66 ตั้งแต่วาระแรก ขอส.ส.ช่วยทำหน้าที่

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

26 พฤษภาคม 2565 นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รองประธานวิปรัฐบาล เปิดเผยว่า  ในวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน นี้  จะมีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ซึ่งการที่ฝ่ายค้านออกมาระบุว่า จะคว่ำ พ.ร.บ.งบปี 66 ตั้งแต่วาระที่หนึ่งนั้น ก็เป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้าน แต่โดยหลักทั่วไปการพิจารณางบประจำปี ส่วนใหญ่ฝ่ายค้านจะเห็นชอบในวาระรับหลักการก่อน และไปพิจารณาว่าเห็นชอบหรือไม่ในวาระที่สองและวาระที่สาม

 

ดังนั้นการที่ออกมาระบุว่า จะคว่ำระเบียบรับหลักการ ส่วนตัวมองว่าเป็นการเล่นเกมทางการเมืองมากเกินไป พร้อมมองว่า ฝ่ายการเมืองทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันให้พ.ร.บ. งบฯ เดินหน้าต่อไป เพราะเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง และโดยตามหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญถึงแม้ว่างบประมาณรายจ่ายประจำปี จะไม่ผ่านความเห็นชอบหรือถูกคว่ำไป รัฐบาลก็สามารถนำ พ.ร.บ.งบประมาณในปีที่ผ่านมามาใช้ได้อย่างต่อเนื่อง


"ชินวรณ์" อัดฝ่ายค้านเล่นการเมืองมากไป ขู่คว่ำงบปี 66 ตั้งแต่วาระแรก

จึงอยากเรียกร้องให้ทุกฝ่าย รับเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไปศึกษา หากมีข้อบกพร่องหรือพบว่าเป็นไปด้วยความไม่สุจริตโปร่งใส และไม่ตรงกับความต้องการของประชาชน อยากให้ช่วยกันตรวจสอบการจัดตั้งงบประมาณ ที่มาของรายได้ ตลอดจนโครงการต่างๆ ว่าสอดรับกันหรือไม


ส่วนเวลาในการอภิปรายนั้น วันนี้จะมีการประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาเวลาของแต่ละฝ่าย ซึ่งขณะนี้รัฐบาลได้เตรียมจำนวนคน และตั้งคณะกรรมาธิการ 64 คน ซึ่งจะให้แต่ละคนมีส่วนในการอภิปรายสนับสนุนงบประมาณได้อย่างเต็มที่ ขณะที่ฝ่ายค้านทราบว่ามีการกำหนดผู้อภิปรายและจัดตั้งคณะกรรมมาธิการเพื่อทำงานร่วมกันแล้ว อย่างไรก็ตามเชื่อว่า พ.ร.บ.งบฯ จะได้รับความเห็นชอบในชั้นหลักการอย่างแน่นอน