svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ประกาศสำนักนายกฯโปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ

25 พฤษภาคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกฯ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง สมภพ ประทุม ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาประจำสำนักงานศาลยุติธรรม และรับโอน ศุภกิจ แย้มประชา กลับเข้ารับตำแหน่ง ข้าราชการตุลาการ

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 65  "ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ จำนวน 2 ฉบับ 

 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสมภพ ประทุม ข้าราชการตุลาการ ตำแหน่ง ผู้พิพากษาประจำศาล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาประจำสำนักงานศาลยุติธรรม

 

ตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

\"ราชกิจจาฯ\" เผยแพร่ประกาศสำนักนายกฯโปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ

 

วันเดียวกัน "ราชกิจจาฯ" ยังได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการศาลยุติธรรมพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ

 

\"ราชกิจจาฯ\" เผยแพร่ประกาศสำนักนายกฯโปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายศุภกิจ แย้มประชา ข้าราชการ ศาลยุติธรรม ซึ่งคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมมีมติรับโอนกลับเข้ารับตำแหน่ง ข้าราชการตุลาการ พ้นจากตำแหน่ง รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษา ศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา

 

ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

คลิกอ่านฉบับเต็ม>>>

 

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ 

 

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการศาลยุติธรรมพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ 

logoline