นักวิจัย ทีดีอาร์ไอ แสดงความแปลกใจที่ ครม.อนุมัติโครงการเขตเศรษฐกิจเฉพาะกิจ เพื่อกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยื่น แต่ที่ผ่านมาไม่ยึดโยงความต้องการประชาชน ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างแท้จริง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น​​​​​​​ ปักหลักค้างคืน (13 ธ.ค.64) หน้าทำเนียบรัฐบาล เพื่อฟังคำตอบจากมติครม.(14 ธ.ค.64) เรื่องการประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ หรือ SEA แบบมีส่วนร่วมของโครงการ รวมถึงเรียกร้องให้ยุติการดำเนินคดีกับชาวบ้าน 37 คนที่ถูกตำรวจจับกุม เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. ที่ผ่านมา โดยเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ปักหลักตั้งหมู่บ้าน "ลูกทะเล" บนสะพานชมัยมรุเชษฐ

 

ดร.เสารัจ รัตนคำฟู นักวิจัย TDRI แสดงความแปลกใจที่ ครม.อนุมัติโครงการเขตเศรษฐกิจเฉพาะกิจ เพื่อกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยื่น แต่โครงการใหญ่ๆ ที่ผ่านมา มักวางแผนจากส่วนกลาง ไม่ยึดโยงความต้องการประชาชน จึงไม่ตอบโจทย์ความต้องการของท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างแท้จริง ในทางกลับกันกลับถูกใช้เป็นเครื่องมือสร้างความมั่งคั่ง และเอื้อประโยชน์ให้คนบางกลุ่ม

 

นับจากการเริ่มโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เมื่อปี 2557 - 2562 แนวคิดให้ อ.จะนะ จ.สงขลา เป็นเมืองต้นแบบที่ 4 “เมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” เหมือนฉายหน้งซ้ำ และไม่ยึดโยงความต้องการชาวบ้าน

ดร.เสารัจ รัตนคำฟู นักวิจัย TDRI

รายงานเรื่อง “กรอบแนวทางการบริหาร และการพัฒนาอำเภอจะนะ ในฐานะเมืองต้นแบบที่ 4 เมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” นักวิจัย TDRI ยังไม่พบหล้กฐานเชิงประจักษ์ที่จะทำให้เกิด การบริหาร และการพัฒนาในภาพรวมที่เป็นรูปธรรม เชื่อมโยงการสร้างสันติสุข ในพื้นที่ ด้วยแนวทางการสร้างงาน สร้างอาชีพ ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้กับประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และประเทศชาติโดยรวมต่อไปได้อย่างไร? 

 

ในรายกงานเรื่อง “กรอบแนวทางการบริหารและการพัฒนาอำเภอจะนะฯ” บทที่ 4 ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม มีเนื้อหาเพียงหน้าเดียว ระบุเพียงว่า จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจส่วนรวม 


1.สร้างอาชีพ สร้างงาน 1 แสนตำแหน่ง 

 

2.เงินหมุนเวียนการจ้างงานมากกว่า 3.6 หมื่นล้านบาท/ปี 

 

3.แก้ความยากจนและความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้อย่างยังยืน 

นิคมฯจะนะ ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของท้องถิ่น?(คลิป)

ขณะที่รัฐจะเสียงรายได้จากภาษี เช่นยกเว้นภาษีนิติบุคคล 8 ปีไม่จำกัดวงเงิน ลดภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 50 เพิ่มอีก 5 ปี ยกเว้นอากรนำเข้าวัตถุดิบ 10 ปี

 

การดำเนินการส่วนนี้เป็นความร่วมมือของบริษัทเอกชน 3 ราย ซึ่งได้ซื้อที่ดินบริเวณดังกล่าวตั้งแต่ปี 2540 ประมาณ 10,800 ไร่ แบ่งเป็น ที่ดินของนายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ อดีตผู้บริหาร บมจ.อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย หรือ TPI 7,000 กว่าไร่ และกลุ่ม บมจ.ปตท. โดย บมจ.ไออาร์พีซี มีที่ดิน 3,000 กว่าไร่ โดยเอกชนทั้ง 3 รายจะร่วมกันพัฒนานิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ขึ้น

 

นักลงทุนชาวจีนที่มาร่วมทุนกับกลุ่มทีพีไอกรุ๊ป เพื่อจัดตั้งโรงงานผลิตชิ้นส่วนระบบขนส่งทางราง มูลค่า 4 แสนล้านบาท ยังคงพร้อมเดินหน้าโครงการลงทุน

 

ดังนั้น ทางกลุ่มทีพีไอกรุ๊ป จึงเร่งให้ ศอ.บต. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่แก้ปัญหาดังกล่าว

นิคมฯจะนะ ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของท้องถิ่น?(คลิป) นิคมฯจะนะ ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของท้องถิ่น?(คลิป)

กลุ่มคัดค้านโครงการ “เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น” คัดค้านให้ยกเลิกโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต เพราะโครงการถูกสร้างขึ้นจากกระบวนการเท็จตั้งแต่ต้น และกำลังกลายเป็นโครงการที่สร้างความขัดแย้งในชุมชนที่อาจจะหนักขึ้นในอนาคต ทั้งการยุยงส่งเสริมให้คนในชุมชนขัดแย้งกัน การจัดฉากสร้างเวทีรับฟังความคิดเห็นหวังเพียงลายเซ็นและรายชื่อผู้สนับสนุน การร่วมกับกลุ่มทุนพยายามรวบรัดขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

-ไทม์ไลน์ : การต่อสู้คัดค้านนิคมอุตสาหกรรมจะนะ (คลิป)

-จริงหรือไม่!!!"นิคมฯจะนะ"โครงการคุณขอมา (คลิป)