background-defaultbackground-default
จริงหรือไม่!!!"นิคมฯจะนะ"โครงการคุณขอมา (คลิป)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นแห่งที่ 4 ในพื้นที่อ.จะนะ จ.สงขลา จริงหรือไม่ที่โครงการนี้เป็นโครงการคุณขอมา และเหตุใดรัฐบาล จึงต้องตอบสนองความต้องการของเอกชน โดยไม่สนใจเสียงชาวบ้าน 

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ รองเลขาธิการ ศอ.บต. อธิบายที่มาโครงการจะนะเมืองต้นแบบ ว่า เราก็พูดข้อเท็จจริง เอกชนเขามีพื้นที่ เอกชนเขามาขอ ทำเรื่องขอ ขอปรับเปลี่ยนผังเมืองเพราะเขาต้องการจะทำการพัฒนาให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เพราะฉะนั้น เมื่อมีมติครม. ศอ.บต.ก็เป็นหน่วยงานประสานงานในพื้นที่ แต่เมื่อเริ่มแล้ว หลังจากนี้พอเริ่มต้นหลังจุดสตาร์ท ก็ให้กลไกปกติดำเนินการ ตอนนี้ยังไม่ถึง EIA กระบวนการตั้งแต่วันนี้ถึงวันนั้น มันก็ยังนานพอสมควร

 

การเปลี่ยนสีผังเมืองไม่ใช่อยู่ๆ เอารูปมาและเปลี่ยนแปลงสีเราก็ต้องเปลี่ยนตามความจำเป็น ถ้าพื้นที่ไหนไม่จำเป็นเราก็ไม่เปลี่ยน ขณะเดียวกัน พื้นที่ที่จะกันไว้สำหรับโรงไฟฟ้า สำหรับศูนย์อุตสาหกรรม คือพื้นที่สีเขียวเองบางครั้งก็ใช้เพื่อการพัฒนาได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นสีม่วงทั้งหมด เพราะฉะนั้น เป็นหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ไปดูว่าพื้นที่ไหน ควรจะเป็นสีอะไร

รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ รองเลขาธิการ ศอ.บต.

ขณะเดียวกัน ก็ต้องประสานภาคเอชนด้วยว่า ที่ภาคเอกชนขอมา มากเกินความจำเป็นหรือเปล่า ถ้าใช่เราก็ไม่ให้หมด เพราะฉะนั้น กลไกนี้เป็นกลไกปกติ และมีคณะกรรมการผังเมืองกลางดูอีก ไม่ใช่อยู่ว่าเปลี่ยนตรงนี้แล้วจะเปลี่ยนได้เลย ไม่ได้ใช้อำนาจพิเศษอะไรเลย ใช้กลไกปกติ 

จริงหรือไม่!!!"นิคมฯจะนะ"โครงการคุณขอมา (คลิป) จริงหรือไม่!!!"นิคมฯจะนะ"โครงการคุณขอมา (คลิป)

ส่วนเหตุผลที่อยากจะอยู่แบบเดิม มาดูกันว่า นิคมฯจะนะ ถ้าเปลี่ยนแปลงแล้วเลวร้ายกว่าเดิม เราจะยอมไหม มันเป็นไปไม่ได้ เพราะเรามีบทเรียนจากหลายๆ พื้นที่

จริงหรือไม่!!!"นิคมฯจะนะ"โครงการคุณขอมา (คลิป)

เพราะฉะนั้น จะไม่เกิดเหตุการณ์แบบเดิมขึ้น ต้องมั่นใจว่ากลไกของรัฐทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

จริงหรือไม่!!!"นิคมฯจะนะ"โครงการคุณขอมา (คลิป)

รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ รองเลขาธิการ ศอ.บต. ย้ำว่า เป็นหน้าที่ของศอ.บต.ที่จะทำให้กลไกภาครัฐอยู่ในรูปแบบที่ควรจะเป็น ถูกต้องตรวจสอบได้ เพื่อไหม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่พี่น้องประชาชนกังวล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

-ไทม์ไลน์ : การต่อสู้คัดค้านนิคมอุตสาหกรรมจะนะ (คลิป)

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด