"ชินวรณ์ บุณยเกียรติ” เสนอ 4 ยุทธศาสตร์ใหม่พรรคประชาธิปัตย์ต้องรีเช็ต ชูหัวหน้าพรรคเป็นนายกรัฐมนตรี มั่นใจบัตร 2 ใบจะทำให้พรรคกลับมาครองที่นั่ง ส.ส.ภาคใต้อีกครั้ง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต5 พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) บรรยายพิเศษในหัวข้อ "ประชาธิปัตย์รวมใจ สร้างเศรษฐกิจใต้มั่นคง" ซึ่งเป็นงานสัมมนา ส.ส.สาขาพรรค ตัวแทนพรรค สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ภาคใต้ ว่า

 

การจัดกิจกรรมวันนี้เป็นโครงการของพรรคปชป.โดยการสนับสนุนกองทุนพรรคการเมืองของ กกต. ซึ่งเราก็เห็นว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่เราจะต้องให้พี่น้องที่เป็นสมาชิกพรรคปชป.ในภาคใต้ได้มาร่วมสัมมนาว่าเราจะรวมใจภาคใต้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้มั่นคงยังไง เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเราเข้าไปร่วมรัฐบาลก็ไปดูแลปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะการประกันรายได้ของเกษตรกร
                "ชินวรณ์" เสนอรีเซ็ตพรรคปชป. หวังกลับมาครองเสียงส.ส.ภาคใต้

ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าภาคใต้เป็นฐานที่มั่นของพรรคปชป. ก็ต้องสร้างกระแสที่ให้ทุกฝ่ายได้มีการตื่นตัวที่จะรวมใจกันอีกครั้งหนึ่งในการที่สร้างภาคใต้ของเราให้เป็นเอกภาพ และแน่นอนที่สุดนำไปสู่การที่จะนำนโยบายไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นการดูแลเรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชน ในเรื่องการพัฒนาประชาธิปไตย

 

โดยเฉพาะภายใต้บริบทที่จะต้องเปลี่ยนระบบการเลือกตั้ง เป็นระบบเลือกตั้งแบบบัตร2ใบ ซึ่งแน่นอนที่สุดพรรคปชป.มีการเชื่อมั่นว่าพรรคยังอยู่ในความศรัทธาและหวังพึ่งของพี่น้องประชาชนในภาคใต้ ซึ่งวันนี้ผมก็ได้เสนอยุทธศาสตร์ใหม่ของพรรค ปชป.ในการที่จะรวมใจกันพัฒนาภาคใต้ของเรา 4 ข้อ

"ชินวรณ์" เสนอรีเซ็ตพรรคปชป. หวังกลับมาครองเสียงส.ส.ภาคใต้
          

ยุทธศาสตร์ใหม่ของพรรค ปชป. คือ

1.เราจะสร้างกระแสในการปลุกระดมอุดมการณ์ของพรรคปชป.ที่มีอยู่กับคนทุกช่วงวัยในภาคใต้ให้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง

2.เราจะสร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพต่างๆที่ได้มีการสนองตอบต่อพรรคของเรามาโดยตลอดให้มาดำเนินการในการที่จะสร้างนโยบายที่ทันสมัย ซึ่งตรงกับข้อที่

"ชินวรณ์" เสนอรีเซ็ตพรรคปชป. หวังกลับมาครองเสียงส.ส.ภาคใต้

3.ที่ในขณะนี้เราก็ทำนโยบายใหม่ โดยในที่ประชุมนี้มีการระดมความคิดเห็น ที่จะทำให้นโยบายของพรรค ปชป.เป็นนโยบายที่ทันสมัยเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะที่เราเป็นพรรคที่เป็นแกนนำในเรื่องของการแก้ไข กม.รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น และเรื่องเราได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาภาคใต้มาที่มีผลงานอย่างชัดเจน ซึ่งเราจะเอาเครือข่ายนี้มาเป็นขุมกำลังหลักต่อไป 
             

 4. คือในเรื่องของการรณรงค์เสนอให้หัวหน้าพรรคของเราเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งวันนี้ที่ประชุมได้ปรบมือเป็นกำลังกันอย่างกว้างขวางว่าหัวหน้าพรรคของเรามีคุณสมบัติพร้อม เคยเป็นอดีตวิปฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาล เป็นอดีตรัฐมนตรีที่มือสะอาดและก็มีผลงานชัดเจนตลอดมา

 

เพราะฉะนั้น ครั้งนี้ไม่เสียเปรียบใคร ตามที่โพลต่างๆได้ออกมาว่าท่านจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฐ์ มีความเหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งการชูประเด็นหัวหน้าพรรคปชป.เป็นนายกรัฐมนตรี ก็จะเป็นจุดขายที่สำคัญในการหาเสียงครั้งหน้าแน่นอน

 

นโยบายของเราต้องปฏิบัติได้จริง ปฏิบัติได้ไวและสนองตอบต่อพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะผลงานการประกันรายได้เกษตรกรเห็นได้ชัดเจน

"ชินวรณ์" เสนอรีเซ็ตพรรคปชป. หวังกลับมาครองเสียงส.ส.ภาคใต้
            

นายชินวรณ์ กล่าวว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช การเลือกตั้งครั้งหน้าจะมี ส.ส.10 คน ซึ่งถือว่าเป็นเมืองหลวงของพรรคภาคใต้ แน่นอนครั้งที่แล้วมันเกิดกระแสความสงบจบที่ลุงตู่ และมีกระแสของพรรคต่างๆ ลงมาแบ่งคะแนนถึง 38 พรรค แต่เที่ยวนี้ผมวิเคราะห์ไปแล้วว่า กระแสหลักของพรรคต่าง ๆ ไม่น่าจะเกิน 10 พรรค

 

เพราะฉะนั้น คนที่ได้เลือกพี่เลือกน้องได้เลือกไปตามความผูกพันไปแต่ละเบอร์ คราวนี้ก็จะลดลง คะแนนที่จะต้องกลับมาพรรค ปชป. ที่ผูกกันมายาวนานต้องกลับมาไม่น้อยกว่า 2 หมื่นคน

 

เที่ยวหน้าคนภาคใต้จะสั่งสอนนักการเมืองพรรคอื่นอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นการที่เราคิดว่าการที่พรรคหาตัวบุคคลที่ดี พรรคมีหน้าพรรคที่ขายได้ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป และเรามีนโยบายที่ทันสมัย ผมจึงขออาสานำพรรคปชป.ของจ.นครศรีธรรมราชกลับคืนมาทั้ง10เขตต่อไป

"ชินวรณ์" เสนอรีเซ็ตพรรคปชป. หวังกลับมาครองเสียงส.ส.ภาคใต้
          
 ผู้สื่อข่าวถามว่าครั้งที่แล้วเราสู้กับลุงตู่ฟีเวอร์ แต่คราวนี่จะสู้ยังไง นายชินวรณ์ ตอบว่า

ความจริงพรรค ปชป.เราได้ผ่านร้อนผ่านหนาวตลอดเวลา เราสู้ทั้งนายทุนใหญ่ ระบบทุนสามานย์ เราสู้ทั้งระบบเผด็จการ และเราทั้งอิทธิพลท้องถิ่นมาเยอะแล้ว เที่ยวนี้ผมคิดว่าจะเป็นบทพิสูจน์ที่สำคัญ ว่าครั้งนี้ ปชป.เราจะต้องต่อสู้ภายใต้การกำหนดของ กม.รัฐธรรมนูญที่เปลี่ยนเป็นระบบบัตร2ใบ เพราะฉะนั้นการที่ใช้หลักของเราคือพรรคเลือกคน ประชาชนเลือกพรรค  พรรคของเราคนของเรา ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่สำคัญและแน่นอนที่สุดก็คือว่าเราจะต้องสร้างกระแสในภาคใต้ให้กลับมาในการที่จะทำการเมืองให้บริสุทธิ์ยุติธรรม 
               

ซึ่งผมก็ได้เสนอเงื่อนไขอีกตัวหนึ่งก็คือว่าผมจะอาสาในการที่จะสร้างองค์กรเอกชนในการต่อต้านการทุจริตการซื้อเสียงประกอบไปด้วยกันเป็นการคู่ขนานไปด้วยกัน ผมมั่นใจว่าวันนี้เริ่มจะเป็นบทพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าพรรค ปชป.เป็นสถาบันทางการเมือง ที่เป็นที่หวังพึ่งของประชาชนเพราะฉะนั้นการมีบัตร2ใบก็จะทำให้กระแสที่คนจะมามองถึงพรรคจะเป็นประเด็นหลักมากขึ้นและมองตัวบุคคลและมองที่ตัวนโยบายของพรรคปชป.ของเรา
             

 "ส่วนตัวผู้สมัคร สส.ทั้ง10เขตของจังหวัดนครศรีธรรมราชเราก็จะมีการเฟ้นหาตัวผู้สมัครที่เหมาะสมในการที่จะให้ประชาชนได้ตัดสินใจและก็บางท่านที่พร้อมก็ให้ทำงานในพื้นที่ไป และพรรคปชป.พร้อมสนับสนุนคนรุ่นใหม่เข้ามาในการทำหน้าที่ที่จะเป็นตัวเลือกของประชาชนต่อไป และผมพร้อมเป็นรองหัวหน้าพรรคปชป.ของภาคใต้ตามกลไกของประชาธิปไตยในพรรคเรา และรีบดำเนินการทันทีในการสร้างกระแสอุดมการณ์ของพรรค ปชป. ให้ทันสมัยและชนะการเลือกตั้งในคราวหน้าต่อไป"

 

ภาพ/ข่าว : ชชาดล เจริญพงศ์ จ.นครศรีธรรมราช