NASA ทดสอบระบบป้องกันโลกถูกดาวเคราะห์น้อยพุ่งชน ภายใต้ชื่อโครงการ DART ส่งไปพุ่งชนดาวเคราะห์น้อยเพื่อทดสอบว่าจะเบี่ยงเบนวิถีโคจรได้หรือ

รอลุ้นแผนป้องกันโลกแตกของนาซา ว่าจะได้ผลหรือไม่ ( คลิป )

รอลุ้นแผนป้องกันโลกแตกของนาซา ว่าจะได้ผลหรือไม่ ( คลิป )

รอลุ้นแผนป้องกันโลกแตกของนาซา ว่าจะได้ผลหรือไม่ ( คลิป )