svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

โควิดป่วน! ทต.แม่สะเรียงสั่งปิดสนง.2วัน

03 พฤศจิกายน 2564

แม่ฮ่องสอน - เทศบาลตำบลแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน สั่งปิดสำนักงานเทศบาล 2 วัน ระหว่างวันที่ 4-5 พ.ย.นี้ หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 22 ราย  และมีพนักงานเทศบาลสัมผัสใกล้ชิด

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นายมนตรี บำรุงกิจ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ได้ออกประกาศปิดสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ด้วยเหตุพิเศษเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19 ) ล่าสุดวันนี้ มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 22 รายและในนั้นเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับพนักงานของเทศบาล ฯ จึงได้ทำการออกคำสั่งปิดสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง จำนวน 2 วันคือ ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2564 นี้ และขอความร่วมมือ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ปฏิบัติตามรายละเอียด

โควิดป่วน! ทต.แม่สะเรียงสั่งปิดสนง.2วัน

ดังนี้ 1.ให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง สังเกตอาการตนเองตามประกาศเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และปฏิบัติตามมาตรการป้องการอย่างเคร่งครัด หากมีภาวะหรืออาการที่บ่งบอกถึงความเสี่ยงต่อการติดเชื้อให้รีบแจ้งข้อมูลแก่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทันที

โควิดป่วน! ทต.แม่สะเรียงสั่งปิดสนง.2วัน

2.ให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ทุกคนที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่เวรยามดูแลทรัพย์สินและความเรียบร้อยของสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียงจะเปิดสำนักงานในวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

 

โดยทางเทศบาลตำบแม่สะเรียง ได้ทำการตรวจ Antigen test kit (ATK) บุคลากรทั้งหมด ผลออกมาลบ แต่ต้องรอผลตรวจ RT-PCR อีกครั้ง พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวและการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากเชื้อดังกล่าว พร้อมเน้นย้ำถึงการปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT ในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด ตามคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างเคร่งครัด อีกทั้งต้องใส่หน้ากากอนามัย งดการรวมกลุ่ม ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ

โควิดป่วน! ทต.แม่สะเรียงสั่งปิดสนง.2วัน

โดย ทศพล บุญพัฒน์ / แม่ฮ่องสอน