ในการประชุมสุดยอดผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม COP26 ในวันนี้ (2 พฤศจิกายน 2564) มีผู้นำเกือบ 90 ประเทศเข้าร่วมในความตกลง "โกลบอล มีเทน เพลดจ์" ลดการปล่อยก๊าซมีเทน สอดคล้องกับนักวิทยาศาสตร์ ที่ออกมาเรียกร้องให้มุ่งเน้นไปที่การลดก๊าซมีเทน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

2 พฤศจิกายน 2564 ความพยายามในการแก้ไขปัญหาเรื่องสภาพภูมิอากาศของโลก ที่ผ่านมาประเทศต่างๆ มุ่งเน้นความสนใจไปที่ก๊าซที่มีปริมาณมากที่สุดที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนเท่านั้น นั่นคือ คาร์บอนไดออกไซด์

 

แต่นักวิทยาศาสตร์ได้ออกมาเรียกร้องให้มุ่งเน้นไปที่การจัดการก๊าซเรือนกระจกที่ร้ายแรงอีกชนิดหนึ่ง นั่นคือมีเทน (Methane) และเชื่อว่าจะเป็นแผนที่ดีที่สุดที่โลกจะทำได้ในตอนนี้เพื่อรับมือภาวะโลกร้อนที่เลวร้ายลงทุกวัน

90 ประเทศ เข้าร่วมความตกลง "โกลบอล มีเทน เพลดจ์" ในการประชุม COP26

ในรายงานคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) นักวิทยาศาสตร์เตือนว่า ประเทศต่างๆ จะต้อง “ลดการปล่อยก๊าซมีเทนอย่างเข้มแข็ง รวดเร็ว และยั่งยืน” นอกเหนือไปจากการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

 

ก๊าซมีเทน เป็นก๊าซที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกรองจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แต่ก๊าซมีเทนมีความสามารถในการกักเก็บความร้อนสูงกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และสลายตัวในชั้นบรรยากาศได้รวดเร็วกว่า ซึ่งหมายความว่าการลดปริมาณก๊าซมีเทนจะช่วยลดอุณหภูมิโลกได้เร็วที่สุด และส่งผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกได้เร็วที่สุดด้วย

90 ประเทศ เข้าร่วมความตกลง "โกลบอล มีเทน เพลดจ์" ในการประชุม COP26

เจ้าหน้าที่อาวุโสในรัฐบาลสหรัฐ เปิดเผยว่า ในการประชุมสุดยอดผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม COP26 ในวันนี้ (2 พฤศจิกายน 2564) มีผู้นำเกือบ 90 ประเทศเข้าร่วมในความตกลง “โกลบอล มีเทน เพลดจ์” ที่นำโดยสหรัฐและสหภาพยุโรป ที่จะลดการปล่อยก๊าซมีเทนลง 30% ภายในปี 2030 จากระดับการปล่อยก๊าซมีเทนในปี 2020

 

รายงานข่าวระบุว่า บราซิล ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่ปล่อยก๊าซมีเทนมากที่สุดในโลกก็จะเข้าร่วมในการประกาศคำมั่นสัญญาดังกล่าวด้วยเช่นกัน แต่จีน รัสเซีย และอินเดีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีการปล่อยก๊าซมีเทนสูงที่สุด 5 อันดับแรกของโลก ไม่ได้เข้าร่วมลงนามในความตกลงนี้แต่อย่างใด

90 ประเทศ เข้าร่วมความตกลง "โกลบอล มีเทน เพลดจ์" ในการประชุม COP26