"วราวุธ" เผย การประชุม COP26 เป็นการเน้นย้ำเป็นการเน้นย้ำว่าประเทศไทย ให้ความสำคัญกับการลดก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อน และมีความมุ่งมั่นที่จะปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

2 พฤศจิกายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในระหว่างการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 26 หรือ COP26 ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก TOP Varawut - ท็อป วราวุธ ศิลปอาชา ระบุ ...

"การเข้าร่วมประชุม COP26 ในครั้งนี้ จะเป็นการเน้นย้ำท่าทีของประเทศไทย ที่ได้ให้ความสำคัญกับการลดก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อน"

 

สวัสดีจากเมือง Glasgow สหราชอาณาจักร กับภารกิจ COP26 การประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 26 ซึ่งจะใช้เวลาราว 2 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน

"วราวุธ" ลั่น ไทยจริงจังแก้ปัญหาโลกร้อน

การประชุมในครั้งนี้ ผมและชาวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเดินทางมากับ ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ดอน ปรมัตถ์วินัย ครับ 

การเข้าร่วมประชุม COP26 ในครั้งนี้ จะเป็นการเน้นย้ำท่าทีของประเทศไทย ที่ได้ให้ความสำคัญกับการลดก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อน โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยประสานงานกลางของประเทศ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งกระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม  กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

"วราวุธ" ลั่น ไทยจริงจังแก้ปัญหาโลกร้อน

ร่วมเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทย ภายใต้กรอบความตกลงปารีส (Paris Agreement) ตลอดจนจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ (Long-term low greenhouse gas emission development strategies: LT-LEDS) เพื่อแสดงถึงความชัดเจนและความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการแก้ปัญหาโลกร้อนอย่างจริงจังในการประชุมครั้งนี้ครับ