นายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร ได้กล่าวสุนทรพจน์ในระหว่างการประชุม COP26 ระบุว่า ถ้าการประชุมนี้ล้มเหลว ทุกอย่างก็ล้มเหลว

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

2 พฤศจิกายน 2564 ในการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ COP26 ได้เริ่มแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 31 ตุลาคมที่ผ่านมา การประชุม COP26 มีผู้นำประเทศ ผู้นำองค์กร และตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมการประชุมด้านสิ่งแวดล้อมนี้เป็นจำนวนมาก ทั้งที่เดินทางไปเข้าร่วมประชุมที่เมืองกลาสโกว์ หรือประชุมผ่าน Virtual Conference

"บอริส จอห์สัน" กล่าวสุนทรพจน์ ถ้าการประชุม COP26 ล้มเหลว ทุกอย่างก็ล้มเหลว

ก่อนหน้านี้ นายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร ได้ขึ้นกล่าวสุทรพจน์ในการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม G20 ที่จัดขึ้น ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยประกาศเตือนถึงความล้มเหลวที่อาจจะเกิดขึ้น ถ้าการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ COP26 ล้มเหลว โดยระบุว่า...

" ทุกชาติที่เข้าร่วมการประชุม COP26 จะยุติการสนับสนุนทางการเงินให้แก่โครงการถ่านหิน โดยจะค่อยๆ ลดการให้ความช่วยเหลือจากต่างชาติลงภายในสิ้นปีนี้ ความรับผิดชอบร่วมกันนี้จะมีส่วนช่วยทำให้ปัญหาเรื่องอุณหภูมิในท้องทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วค่อยๆ บรรเทาเบาบางลง"
 

"บอริส จอห์สัน" กล่าวสุนทรพจน์ ถ้าการประชุม COP26 ล้มเหลว ทุกอย่างก็ล้มเหลว

ซึ่งประเทศในกลุ่ม G20 มีเพียง 12 ชาติเท่านั้น ที่ได้ตั้งเป้าในการลดการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภามยในปี 2050 

ผู้นำสหราชอาณาจักร ยังกล่าวอีกว่า พวกเรายังล้มเหลวในการที่จะระดมเงินทุนช่วยเหลือ 1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯต่อปี เพื่อสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาให้มุ่งไปในเส้นทางของการใช้พลังงานสะอาดและวิถีที่มั่นคงยั่งยืน อีกทั้งสหประชาชาติได้ประกาศเตือนว่า การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะเพิ่มสูงขึ้น 15% ภายในปี 2030 ดังนั้นมีความจำเป็นต้องลดการปล่อยก๊าซลงครึ่งหนึ่ง บรรดาประเทศที่ควรจะมีส่วนรับผิดชอบมากที่สุดกลับยังไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในแผนงานนี้อย่างยุติธรรม

"ถ้าเราจะปกป้อง COP26 จากความล้มเหลว สิ่งต่างๆ เหล่านี้จำเป็นต้องเปลี่ยน ผมจะพูดให้ชัดเจนไปเลยว่า ถ้าการประชุม COP26 ที่กลาสโกว์ล้มเหลว ทุกอย่างก็ล้มเหลว ... ในขณะนี้ความตกลงปารีสเป็นเพียงกระดาษแผ่นหนึ่ง เราจำเป็นต้องเติมความก้าวหน้าที่แท้จริงใส่ลงไปในกระดาษนี้ และผมเชื่อว่า มนุษยชาติมีสิ่งนี้ สิ่งที่เรียกว่าพลังที่จะลุกขึ้นต่อสู้กับความท้าทาย"

"บอริส จอห์สัน" กล่าวสุนทรพจน์ ถ้าการประชุม COP26 ล้มเหลว ทุกอย่างก็ล้มเหลว
อ้างอิง: