แพร่ - พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ 17 ราย ขณะที่พบแรงงานต่างด้าว 1 ราย ไม่ได้ขึ้นทะเบียน และหญิงตั้งครรภ์มาคลอดติดเชื้อ แจงไม่ได้ติดในสถานพยาบาล

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 31 ตุลาคม 2564 นพ.ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ เปิดเผยจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ว่า พบผู้ป่วยใหม่ 17 ราย โดยมีหญิงตั้งท้องตรวจพบติดเชื้อ 1 ราย จากการสอบสวนพบว่าติดเชื้อมาก่อนการเดินทางมาคลอดบุตรไม่ใช่มาติดในสถานพยาบาล ขณะที่พบผู้ป่วยเป็นแรงงานต่างด้าวอีก 1 ราย

เร่งตรวจสอบแรงงานต่างด้าวไม่ขึ้นทะเบียน-ติดเชื้อโควิด

ในส่วนของแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนที่ป่วย 1 รายนั้นยังไม่ทราบว่าแรงงานเหล่านี้มีจำนวนเท่าไหร่ในจังหวัดแพร่ ซึ่งจะมีการสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีแรงงานต่างด้าวที่ไม่ขึ้นทะเบียนไว้เป็นหลักฐาน เพราะว่าอาจจะทำให้มาตรการในการป้องกันมีความซับซ้อนขึ้นไปอีก แต่ได้มีการพูดคุยในการทำงานป้องกันโรคโควิด-19 กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว ในการทำงานทางด้านสาธารณสุขร่วมกัน

ส่วนผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่ม 17 ราย ประกอบด้วยผู้ป่วย หมู่ที่ 5 ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ 5 ราย มีความสัมพันธ์เป็นครอบครัวและสัมผัสกับผู้ป่วยที่ขายของทอดตรงข้ามไปรษณีย์แพร่, ผู้ป่วยหมู่ที่ 11 ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ 1 ราย มีความเชื่อมโยงสัมผัสกับ ผู้ป่วยลำดับที่ 1757, ผู้ป่วยหมู่ที่ 15 ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ 1 ราย มีความเชื่อมโยงสัมผัสกับ ผู้ป่วยลำดับที่ 1768, ผู้ป่วยหมู่ที่ 6 ต.บ้านถิ่น อ.เมือง จ.แพร่ 2 รายเดินทางกลับจาก จ.สุราษฎร์ธานี, ผู้ป่วยหมู่ที่ 10 ต.ป่าแดง อ.เมือง จ.แพร่ 1 ราย เป็นแรงงานต่างด้าวไม่ได้ขึ้นทะเบียน ที่เดินทางมาจาก จ.เชียงราย เพื่อมาทำงานในโรงงาน,

เร่งตรวจสอบแรงงานต่างด้าวไม่ขึ้นทะเบียน-ติดเชื้อโควิด

ผู้ป่วยหมู่ที่ 1 ต.วังธง อ.เมือง จ.แพร่ 1 ราย มีความสัมพันธ์กับผู้ป่วยในพื้นที่ ต.วังหงส์ อ.เมือง จ.แพร่ , ผู้ป่วยหมู่ที่ 2 ต.สวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร่ 1 ราย ไปร่วมงานศพที่มีผู้ป่วยมาจาก จ.ตรัง, ผู้ป่วยหมู่ที่ 4 ต.สวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร่ 1 ราย ทำงานห้างฯสมสวัสดิ์ กับผู้ป่วยก่อนนี้,ผู้ป่วยหมู่ที่ 1 ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 1 ราย ทำงานบริษัทDTK และอยู่ระหว่างสอบสวนโรค, ผู้ป่วยหมู่ที่ 5 ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ 1 ราย ทำงานห้างฯสมสวัสดิ์ กับผู้ป่วยก่อนนี้, ผู้ป่วยหมู่ที่ 9 ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่ 1 ราย ตรวจพบเชื้อฯ จากการมาคลอดบุตรที่โรงพยาบาลและผู้ป่วยหมู่ที่ 5 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่ 1 ราย มีความสัมพันธ์กับผู้ป่วย จ.เชียงใหม่ (แฟน) ทำให้ยอดรวมผู้ป่วยยืนยัน 1,796 รายและมีผู้ป่วยที่ยังคงรักษาอยู่เพียง 96 ราย

 

เร่งตรวจสอบแรงงานต่างด้าวไม่ขึ้นทะเบียน-ติดเชื้อโควิด

ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพรว่า ที่ผ่านมาไม่ได้มีการเอ็มโอยู ( Memorandum of Understanding :MOU) กับองค์กรใดในการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในพื้นที่ของจังหวัดแพร่แต่อย่างใด ทั้งนี้ยืนยันว่าจะมีการตรวจสอบข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้ลงทะเบียนในพื้นที่จังหวัดแพร่ อีกครั้งหนึ่ง

 

เร่งตรวจสอบแรงงานต่างด้าวไม่ขึ้นทะเบียน-ติดเชื้อโควิด

โดย สุภัทร แสงดอก / แพร่