แม่ฮ่องสอน  - นายอำเภอแม่สะเรียง ลงพื้นที่ เปิดหมู่บ้าน และปิดศูนย์ CI/HI บ้านโพซอ ต.เสาหิน หลังนักเรียน ครู ชาวบ้าน รักษาตัว จนหายจากอาการป่วยโควิด-19 โดยมีการเฝ้าระวังครบ 28 วัน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ได้เดินทางไปเป็นประธานในการเปิดหมู่บ้านโพซอ ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน หลังจากที่ได้มีการปิดหมู่บ้านและทำการรักษานักเรียนและประชาชนในหมู่บ้านที่ป่วยด้วยโรคโควิด จำนวน 167 คน และได้ทำการรักษาจนหายป่วย เป็นปกติ จากนั้นได้ทำการปิดศูนย์รักษาตัวในชุมชน (Community isolation: CI) และการรักษาตัวที่่บ้าน (Home isolation : HI) ในหมู่บ้านดังกล่าว และได้ทำการมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับราษฎรและนักเรียนที่หายป่วย

“แม่สะเรียง”เปิดหมู่บ้านโพซอ-ป่วยโควิดหายกลับบ้านแล้ว

ก่อนหน้านั้น เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง รายงานว่ามีหมู่บ้านในเขตพื้นที่ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง ตรวจพบผู้ป่วยโควิด-19 ในกลุ่มเด็กนักเรียนและครูโรงเรียนบ้านโพซอ และประชาชนบ้านโพซอ บ้านอีหลู่ในลักษณะกลุ่มก้อน (Cluster) เป็นคลัสเตอร์โพซอ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด มิให้แพร่ขยายออกไปเป็นวงกว้าง นายอำเภอแม่สะเรียงในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่สะเรียง (ศปก.อ.แม่สะเรียง) จึงได้มีคำสั่งให้ปิดพื้นที่หมู่บ้านหมู่ที่ 1 , 2 , 4 , 5 และ 6 ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง เป็นการชั่วคราว นับตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2564 เป็นต้นมา ล่าสุด นักเรียน ครู ชาวบ้าน รักษาตัวและเฝ้าระวังครบ 28 วัน

“แม่สะเรียง”เปิดหมู่บ้านโพซอ-ป่วยโควิดหายกลับบ้านแล้ว

“แม่สะเรียง”เปิดหมู่บ้านโพซอ-ป่วยโควิดหายกลับบ้านแล้ว

นายอำเภอแม่สะเรียง กล่าวว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังไม่ยุติและมีหลายพื้นที่ยังคงมีการะบาดของโรค จึงขอให้ ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อเป็นการป้องกัน พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พร้อมมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดไทย ให้แก่ชาวบ้านผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด

“แม่สะเรียง”เปิดหมู่บ้านโพซอ-ป่วยโควิดหายกลับบ้านแล้ว

 

นายจักรพงษ์ ศรีเมือง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง กล่าวว่า จากการที่พบผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่บ้านโพซอและบ้านอีหลู่เป็นกลุ่มก้อนนั้น ทางโรงพยาบาลแม่สะเรียงไม่สามารถรองรับได้ทั้งหมด จึงได้เปิด CI/HI ในหมู่บ้าน โรงเรียนโพซอ เพื่อทำการรักษา โดยมีเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.โพซอ โรงพยาบาลแม่สะเรียง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง มาช่วยกันดูแล ซึ่งหลังจากนี้ผู้ที่รักษาตัวครบ 14 วัน ถือเป็นผู้ที่พ้นระยะการแพร่เชื้อ สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ โดยยึดหลักภายใต้มาตรการป้องกัน DMHTT

“แม่สะเรียง”เปิดหมู่บ้านโพซอ-ป่วยโควิดหายกลับบ้านแล้ว

โดย ทศพล บุญพัฒน์  / แม่ฮ่องสอน