เชียงใหม่ – กิจการล่องเรือยางใน อ.แม่แตง พร้อมรับนักท่องเที่ยวช่วงเปิดเมือง เข้มเข้าใช้บริการในพื้นที่ต้องสแกน “เมืองกื๊ดชนะ” ฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม มาจากพื้นที่เสี่ยงสูงต้องแสดงผลตรวจโควิด-19 ย้ำไม่จัดนักท่องเที่ยวลงเรือข้ามกลุ่มเพื่อความปลอดภัย

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายคำปัน คำวิชัย เจ้าของกิจการล่องเรือยาง “คำปัน ราฟติ้ง” บ้านเมืองกื๊ด หมู่ที่ 1 ตำบลกื๊ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาใช้บริการล่องเรือยาง โดยเริ่มมีนักท่องเที่ยวจองคิวเข้าใช้บริการวันละ 4-5 คน ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวในเขตภาคเหนือ ส่วนนักท่องเที่ยวจากพื้นที่เสี่ยงมีติดต่อเข้ามาบ้างแต่ไม่มากนัก ทั้งนี้ต้องรอดูในช่วงสัปดาห์หน้าอีกครั้งว่าจะมีการจองเข้ามาหรือไม่

ล่องเรือยางเข้มเข้าใช้บริการต้องสแกน“เมืองกื๊ดชนะ”

     โดยนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม หากมาจากพื้นที่เสี่ยงสูงต้องแสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 นักท่องเที่ยวทุกคนต้องสแกนคิวอาร์โค้ด “เมืองกื้ดชนะ” พร้อมกรอกเอกสารรายละเอียดเข้าใช้บริการ และต้องมีการเว้นระยะห่าง สำหรับผู้ประกอบกิจการเองต้อง มีการจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ไว้ในทุกจุดที่ลูกค้าเข้าใช้บริการ และต้องทำความสะอาดอุปกรณ์หลังใช้งานทุกครั้ง รวมทั้งจัดเตรียมมาตรการตามที่สาธารณสุขกำหนดไว้

     และจากที่อำเภอแม่แตง เป็น 1 ในอำเภอนำร่องเปิดเมืองเพื่อรับนักท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ยังมีความกังวลเรื่องการแพร่ระบาดอยู่บ้าง เนื่องจากยังคงพบการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และเป็นจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ แต่ทั้งนี้ ในพื้นที่อำเภอแม่แตงเองยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อในพื้นที่ ซึ่งหากนักท่องเที่ยวสนใจที่จะเข้ามาล่องแพยาง ต้องติดต่อจองคิวล่วงหน้าเข้ามาก่อน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ

ล่องเรือยางเข้มเข้าใช้บริการต้องสแกน“เมืองกื๊ดชนะ”

     อย่างไรก็ดี ทางคำปัน ราฟติ้ง ได้จัดเตรียมเรือยางไว้รองรับนักท่องเที่ยวจำนวน 7 ลำ รองรับนักท่องเที่ยวได้ลำละ 5-6 คน ซึ่งเพียงพอต่อการเข้ามาใช้บริการ โดยเปิดให้บริการ 2 ระยะทาง คือ ระยะทาง 5 กิโลเมตร คิดค่าบริการ คนละ 350 บาท หากมาเป็นกลุ่ม 10 คนขึ้นไปคิดค่าบริการคนละ 250 บาท ระยะทาง 10 กิโลเมตร คิดค่าบริการ 1-3 คน คนละ 1,200 บาท และ 4 คนขึ้นไปคิดค่าบริการคนละ 1,000 บาท โดยจัดทำประกันชีวิตให้กับนักท่องเที่ยวทุกคนที่เข้ามาใช้บริการล่องแพยาง สำหรับการจัดนักท่องเที่ยวลงเรือยาง จะให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ไม่จัดนักท่องเที่ยวนั่งเรือยางข้ามกลุ่ม ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ล่องเรือยางเข้มเข้าใช้บริการต้องสแกน“เมืองกื๊ดชนะ”

     ที่ผ่านมาช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างหนัก ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการเลย ซึ่งในช่วงปกติ จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทั้งจีน และ อเมริกา รวมทั้งนักท่องเที่ยวคนไทย เข้าใช้บริการอย่างต่อเนื่อง แต่หลักจากเกิดการแพร่ระบาดนักท่องเที่ยวทั้งหมดไม่เข้ามาใช้บริการ ลูกจ้างรายเดือนที่เคยมีอยู่ประมาณ 10 คน ต้องแยกย้ายไปหางานอื่นทำ แต่เมื่อเริ่มมีนักท่องเที่ยวกลับเข้ามาใช้บริการต้องจ้างลูกจ้างกลับมาทำงาน โดยจ้างเป็นรายวัน